Home

Nagy földrajzi felfedezések tétel

A nagy földrajzi felfedezések és következményei

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések a kora újkor meghatározó eseménye a reformáció mellett. A 15. század második felében kezdődtek el azok az utazások, amelyek révén az addig ismert világ kitágult, új területeket, sőt földrészeket ismertek meg az európai utazók. 1. A felfedezések hátter Title: A nagy földrajzi felfedezések (szóbeli tétel) Author: IDÖK Last modified by: IDÖK Created Date: 2/24/2011 11:08:00 AM Other titles: A nagy földrajzi felfedezések (szóbeli tétel 1.) Előzmények- az európaiak kedvelték az ázsiai árucikkeket (pl. selyem, textil festőszerei, keleti ékszerek stb.)àleginkább nélkülözhető luxuscikkek - a keleti fűszerek a tartósítás miatt már fontosabbak voltak- ezen kívül a pénz is csökkent Európában hiszen ezzel fizettek a keleti kereskedőknek- mindig is körülményes útvonalakon lehetett a keleti árucikkekhez. Start studying 1. Tétel: a nagy földrajzi felfedezések. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

A nagy földrajzi felfedezések és következményei (vázlat) Kiváltó okok: - Európában a XV. század elején jelentősen megnőtt a távol keleti luxuscikkek (fűszerek, selyem és porcelán) iránti igény.A megdrágult kereskedelem ellenértéke főként az arany lehetett, ezért kimerültek az európai nemesfém bányák (pl.: Magyarország), és aranyéhség keletkezett A nagy földrajzi felfedezések - Történelem érettségi tétel. Okok megalakult Kis-Ázsiában az Oszmán- Török Birodalom. Ezzel elakadt a távolsági kereskedelem, hiszen a selyemút és a tömjénút is Kis Ázsiában végződött. Nagyon drágán vagy egyáltalán nem jutottak el Európába a távol keleti fűszerek A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei. frissítve november 12, 2020. szeptember 29, 2020. A felfedezőutak megindítását több tényező együttesen fellépő hatása ösztönözte. A XV. században Nyugat-Európát nagy mértékű gazdasági fellendülés jellemezte, Flandria lett a posztógyártás és az atlanti. A nagy földrajzi felfedezések és következményei A földrajzi felfedezésekhez vezető tényezők: tudományok fejlődése, új világkép fejlődő gazdaság, növekvő pénzigény a cseh és a magyar bányák termelésének csökkenése hajózási tapasztalatik technikai fejlődés: iránytű, karavella az aranyat kiszivattyúzza a Kelet a velencei gyarmatosítók tapasztalatai A XV.

A XV. században fejlődésnek induló nyugat-európai gazdaság nagy mennyiségben igényelte a nemesfémből vert pénzérméket. Nőtt a keletről érkező árucikkek fogyasztása, Kelet kiszivattyúzta Európából a nemesfémet. Fejlődött a tudományos élet, bővültek a földrajzi ismeretek is. Ptolemaiosz görög tudós elmélete szerint a Föld gömb alakú. Toscanelli térképe. A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai Bevezető gondolatok A tétel összegző lezárása A felfedezések hatására megjelent Európában sok újféle növény (pl. kukorica, burgonya, dohány, paprika, paradicsom, bab, tök, gyapot, kávé, kakaó), valamint rengeteg nemesfém, ami radikális. Kategória: Történelem Érettségi Tételek Címkék: földrajzi felfedezések, Nagy Földrajzi Felfedezések. Kedves Érdeklődő! A fentiekben az oldal látogatói által beküldött szóbeli érettségi tételeket találod. Ahol megtehettük szerepeltettük a beküldő nevét A nagy földrajzi felfedezéseket lehetővé tevő természettudományi felfedezések: •Humanista tanulmányok, természetmegfigyelés, régi művekből (Arisztarkhosz): •Ptolemaiosz: a Föld gömb alakú •Regiomontanus (Johannes Müller) tanított Vitéz János és Hunyadi Mátyás pozsonyi egyetemén, kiszámította a csillagok napi.

Középszintű történelem érettségi tételek (2017) - G-Portá

A nagy földrajzi felfedezések okai, menete és következményei! márc 18. Történelem érettségi tételek Amerika. A XV. század végére az európai világ túljutott a XIV-XV. századi nagy válságon. Hosszú XVI. századnak nevezik az 1450-es évek végétől a XVII. század elejéig tartó időszakot, amely alatt átalakult az. A nagy földrajzi felfedezések hatásai Európában. Klasszikus gyarmatosítás kezdete. a) Tordesillasi szerződés (1494): A világ első gyarmati felosztása. Lényege: A Zöld-foki-szigetektől 5,5 km-re húztak egy képzeletbeli függőlegest → az ettől keletre felfedezett területek a portugálokat, nyugatra a spanyolokat illeti Nagy földrajzi felfedezések. A XV. századtól a keletről nyugatra irányuló távolsági kereskedelmet a Török Birodalom vámolta meg. A kereskedők személy- és vagyonvédelmét a török szultán magára vállalta, s az útvonalak biztonságossá váltak. A kereskedelem hasznán a szultán kizárólag Velencével osztozott, amely. Érettségi tételek 2014 - A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai. A szóbeli érettségire való felkészülést segítendő az elkövetkező hetekben 30 tétel kifejtését tesszük közzé. Ennél - természetesen - jóval több érettségi tételcím kiadható a jelenlegi szabályozás szerint, de igyekeztük azokat. A nagy földrajzi felfedezések A XV. századi nyugat-európai gazdaság nagy mennyiségben igényelte a nemesfémekből való pénzérméket. A keletről érkező árucikkek fogyasztása nőtt és mivel ezek ellenértéke többnyire a pénz volt, a Kelet szinte kiszivattyúzta Európából a nemesfémeket

Az egyetlen hazatérő hajó viszont nagy értékű fűszerrakománnyal érkezett. Halála után egyik hajójának, a Victoriának kapitánya, El Cano vitte haza a megmaradt legénységet és a gazdag rakományt. Magellán a nagy felfedezések korának egyik kiemelkedő alakja volt 2. tétel - A nagy földrajzi felfedezések és annak következményei 1. a nagy földrajzi felfedezések előzményei. A 14.sz-i gazdasági és népesedési megtorpanás után a 15.sz. közepétől lassú fejlődés indult Távol-kelet és Európa közti forgalom egyre veszélyesebbé vált , mert a török hatalom ellenőrizte és lefölözte. A földrajzi felfedezések kora a 15. század-tól, a portugál Tengerész Henrik fellépésétől a 18. század végéig tartott. Európai kultúra kiterjesztése és a globalizáció kezdete. Összefoglalóan azt az időszakot nevezzük, amelynek eredményeként a nyugat-európai civilizáció a 15. századtól tengeri utakon elérte, majd zömmel uralma alá hajtotta a Föld Európán, a.

A 15. század végén hajók indultak felfedezőutakra Európából az Atlanti-óceánon. A tengerészek az Indiába vezető új útvonalat keresték. Eddig ugyanis a keleti.. A XV-XVI. században járunk, ekkor voltak az első, igazán nagymérvű földrajzi felfedezések (Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán stb). a reneszánsz kiemelkedő elméje volt Leonardo da Vinci, aki a XVI. század elején papírra vetette a repülőgép, a helikopter, a tengeralattjáró elvét A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. Előzmények. Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés. városok fejlődése. kézművesség, kereskedelem. a nyugat európai gazdagok igényt tartottak a keleti luxuscikkekre /pl. selyem, porcelán, fűszerek/. Új világkép kialakulása. Heliocentrikus világkép Nagy földrajzi felfedezések . Előzmények - Török Bir. elvágta a kereskedelmi útvonalakat Európa és a Távol-Kelet közt ( Konstantinápolyt mikor elfoglalta 1431-ben,akkor ő ellenőrizte a földközi-tengeri útvonalakat. ) Így új útvonalak keresésére sarkolta az európai kereskedőket - Aranyláz,éhsé 3.tétel - Nagy földrajzi felfedezések okai, következményei 3.tétel. Nagy földrajzi felfedezések okai, következményei-nagy földrajzi felfedezések a 17.század végéig tartanak-átmenet a feudalizmusból az újkorba-megjelennek a kapitalista mozgalmak

Tételek középiskolásoknak! 2012. május 21., hétfő. A nagy földrajzi felfedezések - történelem A nagy földrajzi felfedezések. A LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁSOK KORA: Alig két évszázad alatt gyökeresen átalakul az európai társadalom és a gazdaság. A hitújítással és az erre adott válaszokkal megváltozik Európa vallási térképe Történelem tételek / Nagy földrajzi felfedezések; Nagy földrajzi felfedezések Nyomtatás E-mail A felfedezések háttere . A felfedezések alapvetően a levantei kereskedelemmel függenek össze. A levantei kereskedelem a középkor egyik nagy kereskedelmi útvonala volt a Földközi-tengeren, amelynek főszereplői az északitáliai. A nagy földrajzi felfedezések. 1. A felfedezések jelentősége: Nem csak új területek meghódítását jelentette. Hatásaiban átalakította Európa egész gazdaságát, társadalmát, államszervezetét, kultúráját. Előidézték az amerikai kontinensen fejlett civilizációk bukását (maja, azték). Kihatott Afrika és Ázsia életére A nagy földrajzi felfedezések hatására a világkereskedelem fõútvonala a Földközi-tengerrõl az Atlanti-óceánra tevõdött át, s az itáliai és a hanza kereskedõvárosok hanyatlani kezdtek. CSATLAKOZZ az Érettségi vizsga tétel megosztók csoporthoz. Rendszeres olvasók. Betöltés... Érettségi tétel portál - 2009-2015

A nagy földrajzi felfedezések (érettségi tételek

Európában a XV. Században gyors ütemben fejlődött a gazdaság. A kereskedelem szintén fellendült mellyel a Keletről érkező árucikkek fogyasztása is nőtt, de a vámok és adók miatt a pénzt és az aranyat hamar kiszivattyúzta a keleti kereskedelem. Ne Történelem érettségi tételek, 2009 Történelem | Középiskola COMNAVAIRFORINST 4790.2C Chapter 10, Naval Aviation Maintenance Program Standard Operating Procedures, NAMSOP

Készüljetek velünk a töriérettségire: a nagy földrajzi felfedezések. Elolvasom. Az eduline és a Diáktanítók Online közös előkészítőjének harmadik részével a nagy földrajzi felfedezések tételt... Self-branding az egyetemen: ha ismered magad, akkor tudod, mit csinálsz. A nagy földrajzi felfedezések /Harmat Árpád Péter/ A nagy földrajzi felfedezések kora egyben a középkor végét, és az újkor eljövetelét is jelentette, vagyis egy olyan valóban újnak nevezhető gazdasági, társadalmi és ideológiai berendezkedés alakult ki Európában, mely gyökeresen és alapjaiban változtatta meg a korábbi korszakok mindennapjait

1. Tétel: a nagy földrajzi felfedezések Flashcards Quizle

A XIV. sz. gazdasági, népességi megtorpanását a XV. sz. közepétől lassú fejlődés váltotta fel: egységes nagy államok alakultak, fejlődött az ipar, a mezőgazdaság, növekedett a népesség Ny.-Eu. nem tudja népességét elég élelemmel ellátni mind több mg.-i terméket importál kereskedelmi fellendülés, kontinentális mun-kamegosztás: K.-Eu.: mg (búza) Ny.-Eu.: ipari. A nagy földrajzi felfedezések és következményeiOkai: - A XV. század közepétől Európa nemesfém készletei kimerülőben voltak és kevés volt a pénz a növekvő gazdasághoz. - 1453-tól Bizánc elfoglalása után a török ellenőrzés alatt tartják a földközi-tengeri kereskedelmet.A tudományos és a technikai feltételek adottak új utak megtételéhez

Video: A nagy földrajzi felfedezések (vázlat

A nagy földrajzi felfedezések érettségi tétel - Érettségi

 1. A nagy földrajzi felfedezések következményei: Új növények jelentek meg Európában: burgonya, kukorica, bab, kávé, kakaó. A gyarmatokról Európába áramló sok nemesfém miatt leesett az arany-ezüst ára, ami inflációt gerjesztett
 2. A földrajzi felfedezések és következményei TRB1013L 1. A nagy földrajzi felfedezések fogalma, szakaszai, navigációs és kartográfiai előfeltételei (a) 2. A Török Birodalom terjeszkedése és földközi-tengeri politikája I. Szelim és Nagy Szulejmán uralkodása alatt, a Málta elfoglalására irányuló hadművelet, Lepanto é
 3. A nagy földrajzi felfedezések gazdasági hatásai Európában és a világban Tárja fel a források és ismeretei alapján, mely tényezık kényszerítették ki, és melyek tették lehetıvé a nagy földrajzi felfedezések kibontakozását! Elemezze a folyamatnak a világkereskedelemre gyakorolt hatásait! Használja a történelem atlaszt
 4. őségi változások mentek végbe. A kézműipart gyárakban folyó tömegtermelés váltotta fel. A gőz lett a legfontosabb energiaforrás

A nagy földrajzi felfedezések és - Érettségi tétele

A nagy földrajzi felfedezések - Érettségi tétele

 1. A felfedezések okai. A 15. századi felfedezések Portugáliából indultak ki. Ez az ország a 14-15. század folyamán az arabok elleni felszabadító háború közben született, s katonái nem álltak meg a Gibraltárnál, hanem Afrikában és az óceán szigetei felé folytatták keresztes térítő hadjárataikat, újabb és újabb, addig ismeretlen térségek felé nyomulva
 2. 3. tétel Szóbeli témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Résztéma: A nagy földrajzi felfedezések és következményei Tétel: A nagy földrajzi felfedezések és következményei Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait és legfontosabb állomásait
 3. A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai kereskedelem egyre több pénzt igényelt, amit már nem tudtak pótoln
 4. 2. tétel: A nagy földrajzi felfedezések és hatásaik. Gazdasági háttérokok, hatások . A . nagy földrajzi felfedezések. nek nevezett folyamat nem csupán új területek meghódítását jelentette, hanem hatásaival átalakította egész Európa gazdaságát, államszervezeti és kulturális civilizációját
 5. 2. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 3. Az ipari forradalom hatása a gazdasági életre 4. A Kádár-korszak gazdaságpolitikája II. Népesség, település, életmód 5. A feudális társadalom és a középkori város 6. Társadalmi változások és életmód Szent István uralkodása idején 7
 6. A felfedezések hátter A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai kereskedelem egyre több pénzt igényelt,.

A nagy földrajzi felfedezések okai, előzményei Bővebben: A földrajzi felfedezések kora A fellendülő posztógyártás, és a szélesedő, ám veszélyeztetett távol-keleti kereskedelem egyre több pénzt igényelt (luxuscikkekért nemesfém-pénzzel fizettek, így kiáramlott), ezt az európai bányák már nem tudták fedezni 5. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 6. A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai Az ipari forradalom legjelentősebb területei 7. Széchenyi és Kossuth reformprogramja 8. Az 1848-49-es szabadságharc főbb hadjáratai, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai 9. A kiegyezés tartalma és értékelése 10 1. tétel: Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában 2. tétel: A nagy földrajzi felfedezések és következményei 3. tétel: A XVIII. századi magyar gazdaság 4. tétel: A dualizmus gazdasága 5. tétel: Magyarország gazdasága a Rákosi-korban II. Népesség, település, életmó A nagy földrajzi felfedezések. Megosztás Megosztás. Kattintson a Megosztás és tegye nyílvánossá Ezt a ranglistát a tulajdonos letiltotta Ez a ranglista le van tiltva, mivel az opciók eltérnek a tulajdonostól . 2. tétel - A nagy földrajzi felfedezések és annak következményei . 1. a nagy földrajzi felfedezések előzménye Válogatott Földrajzi felfedezések linkek, Földrajzi felfedezések témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőtől - Neked

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. 18. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 21. A gazdasági világválság II. Népesség, település, életmód 2. A honfoglalás kori magyar társadalom 13. A Kádár-korszak mindennapjai 14. Szabad témakör Három választható tétel: - Szombathely története a XIX-XX. században - A határon túli magyarság a XX. századba

Érettségi tételek 2014 - A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai 2014/04/07 14:19. A földrajzi felfedezések okai. a megnövekedett európai áruforgalom fedezetét már nem tudták fedezni a nemesfémbányák, ezért nemesfémhiány alakult ki 5 tétel. A nagy földrajzi felfedezések és következményei. 1 Érettségi tételek történelemből 2021. Középszint 12. C . I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek A Magyar Királyság gazdasága az Anjou-korban . I/2. A nagy földrajzi felfedezések és következményei . I/3. A Rákosi-korszak gazdaságpolitikája . II. Népesség, település. A földrajzi felfedezések, az új ismeretek, innovációk, a keresztény vallás terjesztése és a gyarmatosítás teljesen új fejezetet nyitott a világtörténelemben. A Törikalauz a téma mélyebb megismerését segíti változatos internetes tartalmak és játékos feladatok gyűjteményével 5 tétel. A nagy földrajzi felfedezések és következményei. 1. A felfedezések okai: - Az európai népesség 1500-ban 69 millió 1600-ban 89 millió nyugat Európa már nem tudta élelemmel ellátni magát sok mezőgazdasági terméket importálnak közép és kelet Európából a kereskedelmi forgalomhoz pénz, és nemesfém kell, de az.

A nagy földrajzi felfedezése

A nagy földrajzi felfedezések okai, menete és következményei

földrajz historiográfia, latin nyelv) 20-30 kredit; a két szóbeli tétel egy-egy jegye VIII. A nagy földrajzi felfedezések, az ún. európai világgazdaság 1. A nagy földrajzi felfedezések előzményei és folyamatai. Európa korai gyarmatai 2 4.1. A földrajzi felfedezések és következményei A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. 4.2. Reformáció és katolikus megújulás A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői 3. tétel A földrajzi felfedezések és hatásuk a gazdaságra Nemesfémhiány Nyugat-Európában *a nyugat-európai gazdaság nagy mennyis.. Kidolgozott tételek találhatóak itt. Ha neked is van, ami itt nincs fenn, akkor azt doc vagy txt formátumban küld el a: marcsin1@citromail.hu e-mailcím A nagy földrajzi felfedezések 1. a földrajzi felfedezések okai - Nyugat - Európa gazdasága a XV. században gyors ütemben fejlődött. Újból növekedésnek indult a népesség , újból megjelent az igény a fűszerek, luxuscikkek, de a mindennapi áruk ( cukor, gabona, fa) iránt is

Nagy földrajzi felfedezések esszé — nagy földrajzi

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei (lásd szóbeli tételek között) 2. A reformáció kialakulása, főbb irányzatai (lásd szóbeli tételek között) 3. A katolikus megújulás, az ellenreformáció. 4. A barokk korstílus. 5. Az alkotmányos monarchia működése Angliában. 6. A francia abszolutizmus XIV. Lajos. 2. tétel - A nagy földrajzi felfedezések és annak következményei. Uploaded by. LacHun18. 10. tétel - A kiegyezés előzményei. Uploaded by. LacHun18. 11. tétel - Demokrácia fénykora Athénban

A nagy földrajzi felfedezések és hatásu

A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk - Történelem

Töri tételek - Nagy földrajzi felfedezések - Wattpa

Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo A nagy földrajzi felfedezések okai és következményei AKG: történelem: 2008: A nemzetközi események hatása a magyarországi folyamatokra (1945, 1956) AKG: történelem: 2008: A rendszerváltás AKG: történelem: 2008: A sikeres kommunikáció nyelvi feltételei AKG: magyar nyelvtan: 2008: A századfordulós Budapest AKG: történelem. A nagy földrajzi felfedezések (vázlat) A reformáció és fő irányzatai. Az ellenreformáció és a barokk a felfedezések eredményei és a természettudományok fejlődése szétrombolta a hagyományos középkori világképet. Luther tanainak (95 tétel) alapja a Biblia

Ekkortól kezdett kibontakozni a nagy földrajzi felfedezések kora. Magellán expedíciója is fűszerekért indult. A cél a feltételezett déli átjáró megkeresése és nem meglepő módon az indonéz szigetvilágban fekvő Fűszer-szigetek (a mai Maluku-szigetek) elérése volt A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági hatásai. Tantárgy: Történelem Feltöltés dátuma: 2009-01-24 Történelem érettségi tételek. Tantárgy: Történelem Feltöltés dátuma: 2009-01-03 tori_t.rar. Tantárgy: Történelem Feltöltés dátuma: 2007-09-14 Földrajzi felfedezések - Vasco de Gama és Kolombusz Kristó

Érettségi tételek 2014 - A nagy földrajzi felfedezések

 1. 1. tétel A magyar gazdaság az Anjou-királyok korában 2. tétel A nagy földrajzi felfedezések és következményei 3. tétel A dualizmus korának gazdasága 4. tétel Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai II. TÉMAKÖR: NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD 5. tétel A középkori váro
 2. Testvériesen megosztottam a négy diát a két szakom között: két dia szól a nagy földrajzi felfedezések bemutatásáról, ugyancsak kettő pedig a Pitagorasz-tétel bevezetéséről (illetve Püthagorasz rövid bemutatásáról). Lássuk a nagy földrajzi felfedezéseket! Az elkészített diákban a szemléltetésre helyeztem a hangsúlyt
 3. Történelem középszintű érettségi tételek - 12. B (2021) I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek: 1. Károly Róbert és Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikájának összehasonlítása 2. A nagy földrajzi felfedezések és hatásai 3. Az 1929-33-as gazdasági világválság és hatásai 4
 4. A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk a világgazdaságra A nagy világgazdasági válság és következményei A parlamenti demokrácia működése Magyarországon A polgári átalakulás és a nemzeti önállóság kérdései a reformkorban A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi háttere és főbb eseménye
 5. Történelem osztályozóvizsga tételek 10. évfolyam I. félév 1. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 2. A modern világgazdaság kialakulásának kezdetei 3. A hitszakadás: reformáció és a katolikus megújulás 4. Nyugat- és Közép Európa a 15. században - abszolutizmus é
 6. 2. A nagy földrajzi felfedezések és következményei. 3. Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája. 4. A gazdasági világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. II. Népesség, település, életmód. 5. A honfoglalás- A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja. 6. A középkori város jellemzői Európába
 7. 1. tétel. Az Anjouk és Hunyadiak kora Magyarországon 2. tétel. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 3. tétel. A gazdasági világválság és kiútkeresés 4. tétel. A Rákosi-korszak II. Népesség, település, életmód 5. tétel. Magyarország demográfiai, társadalmi viszonyai a 18-19. században 6. tétel
Érettségi tételek 2014 - A nagy földrajzi felfedezésekFöldrajzi felfedezések következményei ppt - a nagy

Osztályozóvizsga tételek 10. évfolyam 1. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 2. A modern világgazdaság kialakulásának kezdetei 3. A hitszakadás: reformáció és a katolikus megújjulás 4. Nyugat- és Közép Európa a 15. században - abszolutizmus és piacgazdaság vs. rendi anarchia és örökös jobbágyság 5 1492. augusztus 3-án indult el Palos kikötőjéből Kolumbusz Kristóf három hajója, a Santa Maria, a Nina, a Pinta, hogy az Atlanti-óceánon nyugati felé haladva elérjék Kínát és a Távol-Keletet. Az Amerika felfedezésével végződő expedíció a történelem egyik legjelentősebb utazása volt, mely új szakaszt hozott a.

Amerikai polgárháború tétel - Autó rajongó és autó legendák16Történelem képekben - Történelem kidolgozott érettségibarokkos

A 15-16. századi nagy földrajzi felfedezések gazdasági, társadalmi és világnézeti okai, a fontosabb felfedezések és hosszútávú következményeik Sahin-Tóth Péter: Felfedezés, gyarmatosítás, a világgazdaság új körvonalai: In: Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve. A középkor I-II. Osiris, Budapest, 2004. II 2. A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora. 3. Magyarország története 1301-1526 között. 4. Magyarország története 1526-1686 között. 5. Magyarország története 1686-1790 között. III. 1. Európa az abszolutizmusok korában. 2. Európa története a nemzetállamok születése és a polgári forradalmak korában. 3 A tételek feldolgozásához további segítséget nyújtanak a hozzájuk kapcsolódó kötelező évszámok, személyek, fogalmak rövid meghatározásai. Eredményes felkészülést! Kedves Tanár Kolléga! A nagy földrajzi felfedezések és következményei: 60 A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei 16 A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió) 21 Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás) 2