Home

Palota thury györgy

A Thury-vár története - Thury-Vár - Várpalot

  1. A törökverő Thury György, Palota várkapitánya. A folyamatos végvárrá építési munkák mellett tehát az állandó török támadásokat is ki kellett védeni. A nagy építések idején, körülbelül 1554-ben tűnt fel Palotán a kor leghíresebb törökverője, Thury György, akiről így írt egy korabeli krónikás
  2. Lövés Thury kapitány tiszteletére! 1554-ben találkozhatunk először Thury György nevével Várpalotával kapcsolatban, ekkor fogadta szolgálatába Podmaniczky Rafae l a híres törökverő vitézt. Thury kapitány várnagysága alatt élte Palota vára a fénykorát, ezért a legendás bajvívó tiszteletére 2019
  3. Palota. György (George) Thury (1519-1571) was the most famous Hungarian duelist, his admirers called him the Hungarian El-Cid. Contemporary sources say he won 600 duels. Swordsmen rushed to challenge him from three continents, the Ottoman warriors especially wanted to see him dead. It was no wonder that King Ferdinand acknowledged his deeds by.
  4. Palota leghíresebb ostroma Thury György kapitánysága idején, 1566. június 5. és 15. között zajlott. Thury György kapitány 500 rosszul fizetett vitézével sikeresen védte meg a várat a 16-szoros túlerővel érkező Arszlán pasától. A Palota alá érő felmentő sereg Veszprém, Tata és Vitány várát is visszafoglalta a.
  5. Thury György pallosa (Hohl Zoltán felvétele, Thúry György Múzeum, Nagykanizsa) Palota után, Kanizsa előtt. Palota megvédése Szigetvár elestének évében fontos lélektani fogódzó volt, s Eger 1552-es ostromához hasonlóan az oszmánokkal szembeni sikeres harc reményét mutatta meg
  6. Thury-történetek IV. Palota élén Thury György kanizsai főkapitányként ért pályafutása csúcsára, ám hírneve már a korábban bemutatott tettei következtében is egyre nagyobb lett. Az országos és..

Thury György pályafutása ugyanakkor nem csak a portyákon és a párbajokban szerzett dicsőségről szólt: ezzel egy időben a kapitánynak napi problémát jelentett, hogy zsoldot adjon katonáinak, illetve ellátmányt és hadianyagot szerezzen Palota számára, mely erősség ugyancsak kivívta maga ellen a törökök haragját E családból volt a vitéz Thúry György is, ki 1544-ben Hont megyei sági kapitány volt, 1552-ben a palásti mezőn harczolt, 1558-ban Lévai kapítány, majd Palotai kapitány 1566-ig, a midőn Palota várát Arszlán török basa ellen vítézűl védte, ekkor öcscse Farkas is (kiről alább) jelen volt. Részt vett Veszprém, Tata visszafoglalásában, s más derék ütközetekben. Thúry György 1567-től 1571-ig volt Kanizsa vár kapitánya. Mint közlegény kezdte pályáját, és saját erejéből küzdötte föl magát a főkapitányi tisztségig. Ifjúságáról keveset tudunk. Öregapja, Thúry Miklós Mátyás hadseregében szolgált. Édesapjának Thúry Gábornak szintén magasztalták hadi erényeit

Thury-vár szolgáltatásai - Thury-Vár - Várpalot

Palota a Podmaniczkyak birtoka lett, Thury György az ostrom után felmentést kért és kapott a kapitányi tisztség alól, helyét a vár élén öccse, Benedek foglalta el. A törökök még 1567-ben is megkísérelték a vár ostromát, ám ekkor sem értek el sikert Különösen legendás harcok színterévé vált leghíresebb kapitánya, Thury György idejében, 1559-1566 között. Történelmi művek és szépirodalmi alkotások egyaránt hirdetik ennek a kornak a dicsőségét.71 Palota volt a környező magyarság oltalmazója, védőbástyája, és a török kézen lévő szomszédos várak veszedelme Thury György az 1540-es években huszár főlegény lett a sági várban, majd részt vett az 1552. augusztus 10-11-ei palásti csatában, ahol jelentős része volt az olasz csapatok megmentésében. 1556-ban a lévai vár kapitányává nevezték ki, 1558-ban Bars vármegye főispánja, majd Vár-palota kapitánya lett 1566. június 5-én kezdte meg Arszlán budai pasa Palota (a mai Várpalota) ostromát. Palota vitézei - noha nagy nyomorúságban voltak - élükön a nevezetes Thúry György kapitánnyal folyamatosan háborgatták a törököt, elsősorban is a közeli székesfehérvári béget, de nem egyszer más végházak törökjeit, vagy magát.

2. ábra. Palota vára. (Van der Nyport met­ szete, 1686.) rát, amely szerint a bástyákat és a fa­ lakat akkor mindössze kilenc ágyú és 147 kézi lőfegyver védte. Palota tulajdonosának megváltozá­ sát követően az őrség egy része el akarta hagyni a várat, ezért Thury György — akit az uralkodó továbbr Thury György lemondott Palota éléről öccse, Márton javára, azonban nem sokáig maradt megbízás nélkül, ugyanis 1567-ben I. Miksa rábízta a stratégiai fontosságú kanizsai vár parancsnokságát. A kapitányi címmel járó gondok azonban itt is utolérték, így kénytelen volt újra a saját eszközeivel megoldani az őrség. Thury György 1519-ben, egy felvidéki nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot. Felmenőinek hősi vérvonala az Árpád-házig vezethető vissza: nagyapja, Thury Miklós, Hunyadi Mátyás (1458-1490) seregében harcolt, édesapja, Thury Gábor pedig a török elleni harcokban tüntette ki magát, így nem csoda, hogy ő maga is a katonai pályát választotta hivatásául

pribékkel Palota várába, hogy mikor Thúry György és vitézei bort isznak, poharukba tegye azt. Ezt az eredeti s furfangos kísérletét a sümegi kapitány, Ormányi Józsa így írja le: Ott Palotán vagyon egy pribék, ki Thúry György urammal jól vagyon, kinek immár sok óta fogva titkon írogatott Hamza bé Palota a Podmaniczkyak birtoka lett, Thury György az ostrom után felmentést kért és kapott a kapitányi tisztség alól, helyét a vár élén öccse, Benedek foglalta el. A törökök még 1567-ben is megkísérelték a vár ostromát, ám ekkor sem értek el sikert Az ostrom idején már országszerte ismert magyar végvári hadvezér. Várpalota várának leghíresebb kapitánya Thury György volt, aki 1566-ban sikerrel védte meg a várat Arszlán budai pasa ellen. Várak, kastélyok, templomok a történelmi Magyarország területéről 1566 Thury György Thury György a magyar történelem, török hódoltsági fejezetének kihagyhatatlan alakja. Kihagyhatatlan a Szelesteyek családtörténetéből is. Leányának, Katalinnak leánya, Marczaltőy Fruzsina, Szelestey Ádámhoz ment nőül, így közös gyermekeiknek Thury György dédapjuk volt

Captain György Thury, the famous duelist - Mysterium Tour

Palota legdicsőségesebb lapjaira kívánkozik az 1559 és 1566 közötti időszak, amikor Thury György volt a vár kapitánya. A környező területeken egyedüliként még magyar kézen lévő vár ellen 8000 emberrel vonult fel a török 1566. júniusában. Az Arszlán budai pasa által vezetett csapatok jelentős kárt tettek a várban. Amikor Léva várát Dobó István, az egri hős kapta meg, Thury György Palota (a mai Várpalota) kapitánya lett. Veszprém eleste után ez volt a Dunántúl egyik legfontosabb erőssége. Thury György merész portyáival és bajvívásaival még híresebb lett. A Balaton jegén is vívott párviadalt egyik török kihívójával Két évvel később Thúry György Palota élére került, mely erődítmény Veszprém eleste után a Dunántúl egyik legfontosabb védőbástyája lett. Aztán 1566 tavaszán Arszlán budai pasa kísérletet tett Palota elfoglalására, de mint az köztudott a török túlerő sem volt képes sikert aratni. I

Thury György Krúdy Gyula Városi Könyvtá

Thury György (? - Orosztony, 1571. ápr. 2.): várkapitány, híres törökverő vitéz, a végvári harcok csapatvezére.Már egész fiatalon a hadban forgott, 1544-ben huszár főlegény Ság várában. 1558-ban lévai kapitány és Bars vm. főispánja, majd palotai kapitány. 1566-ban Palota várát 500 vitézzel megvédte Arszlán budai pasa seregei ellen A várpalotai Thury György Gimnázium helyén, az akkori Szüts fatelepen a két világháború között újabb sírokra bukkantak, majd a következő évtizedekben is tártak fel avar temetőket. A temető jelentős része elpusztult, illetve másik része a ma is álló gimnázium épülete alatt maradt Thury György méltán foglal helyet az olyan vitézek sorában, mint Szondi György, Dobó István vagy Zrínyi Miklós. A maroknyi kanizsai őrség élén ő is tudta, hogy rongyos vitézeivel képtelen megállítani a több ezres török sereget. De nem keseredett el, nem futamodott meg. Példájával és hitével adott lelket katonáiba Információk, elérhetőségek Fenntartó elérhetősége Megbízott intézményvezető: Bakonyi Borbála OM azonosító: 037935 Telefonszám: +36 88 472-991 +36 30 811-5251 E-mail cím: thurigygmail.com Alapítványunk: Várpalota Gimnáziumáért Alapítvány Adószáma: 19265908-1-19 Címünk: 8100 Várpalota, Szent Imre út 9

Oroszlán a végvárban

Ha a várpalotai várról hallunk, legelőször is Thury György neve jut eszünkbe, aki talán a végvári harcok legvitézebb várkapitánya, leghíresebb bajvívója volt. Ezért is az ő idejére koncentrálunk, pedig az előzményekről és a vár késői történetéről is lenne mit mondani Thury György híre messzire elért, vitéz és félelmetes bajvívó volt, aki valamennyi ellenfelét legyőzte, és akit Zrínyi Miklós is megemlít Szigeti veszedelem című művében. Ebben az időben már Veszprém is, Fehérvár is a töröké volt, a Palota magányos szigetként tartotta magát. 1566-ban Arszlán budai pasa a szultán. Thury György is részt vett a gyászos kimenetelű palásti csatában. Szerencsére sikerült elkerülnie a török fogságot, Léván lett várkapitány, innen került Palotára. A csata színhelyén 2016-ban emlékparkot hoztak létre a helyi hagyományőrzők az elhunyt hősök tiszteletére Thury György múlhatatlan érdemeket szerzett a magyar haza védelme során nem csak testi értelemben emelkedett ki kortársai közül, hanem halálmegvető bátorsággal, hazaszeretetével és vezetői képességével egyaránt. 1566-ban Szigetvár eleste után, a török elleni harcok legfontosabb végvárának Kanizsa várának kapitánya. Thury György és Gyulaffy László, ki utolsó párharcot vívta, de egyiknek sem akadt ott a másikkal könnyű dolga. Aranysarkantyús lovag vált a két nagyszerű harcosból. E csodás címet nyerték el újdonsült uralkodótól. Léva-várnak kapitánya Bars vármegye főispánja, majd Palota kapitánya, tisztséget adta királya

Thury-történetek IV

Cím: Thury György szerepe a dunántúli végvári harcokban Alcím: 1544-1566 Szerző: Huszár Pál (1941-) Szerz. közl: Huszár Pál Kiadás: Várpalota : [Várpalota Városi tanács V. B. A bécsi Haditanács azonban ezután sem tett többet Palota megerősítéséért, így Thury György 1565. decem- ber 3-án beadta lemondását, de a király egy időre még maradásra bírta. Az 1566. június 5-én kezdődött ost Jelentős numizmatikai és metszetgyűjteményét ma a Thúry György Múzeum őrzi. Pénzügyi Palota. Thury Györgyöt ábrázolja. Városháza. A barokkos hatású Erzsébet teret nyugatról a Városháza háromszintes, szinte teljesen dísztelen épülettömege zárja. 1936-37-ben építették.. The goal of our friendship circle is to inform the general public about the programme of activities at Thury Castle. We are trying to build up a core team connected to Thury Castle whose members will, through their active support, ensure the safeguarding and expansion of the wonderful collections, the further development of the museum's level of service and the establishment of a dynamic and. A Thúry György Múzeum - Magyar Plakát Ház kiállítóhelyén tekinthetik meg a Ludvig és Barátai: Ludvig Zoltán, Ludvig Dániel és a Ludvig Nemzetközi Tovább. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ünnepélyes megnyitója. 2021. június 26. 17:00 - 17:30

Thury vár - Várpalota jelképe » országjáró

1571. április 2. Thury György végvári vitéz halál

Kiemelt megvételt nyert 4. számú pályaművezető építész tervezők: Csomay Zsófia, Nagy György Kiemelt megvételt nyert 1. számú pályaművezető építész tervező: Kovács Zsolt György A család aztán egészen 1524-ig birtokolta az építményt. A törökök elleni végvári harcok egyik központjaként a Thury-vár igencsak kalandos történetek színhelye volt. Bár több erőteljes török támadást sikerül visszaverni, végül mégis elfoglalták a várat, amely csak 1687-ben szabadul fel Neben den fortlaufenden Bauarbeiten, die die Burg zur Grenzburg machten, sollten die ständigen türkischen Angriffe abgewehrt werden. In der Zeit der großen Bauarbeiten, ca im Jahr 1554, tauchte in Palota der berühmteste Türkenschlager, György Thury, auf. Thury war ein der größten Figuren des ungarischen kämpferischen Lebens

Budai Pasa támadta meg Palota várát, és Thúry György sikeresen megvédte azt. Ez a magyarság szempontjából legalább olyan fontos volt, mint Eger 1552-es ostroma, ugyanis bebizonyosodott és lelkiekben is érezhetővé vált, hogy a török ellen lehet sikeresen védekezni - árulta el Kanász Viktor történész, az MTA-PPKE. Dalriada Thury György Balladája 2. rész: Fehérvár erődjében búsul Hamza bég, az töröknek híres bajnoka. Délről jő a portya, sereget pusztítja, minden módon őket zargatja Később Palota várát vigyázta, majd kanizsai kapitány lett, ahol életét áldozta hazájáért és a kereszténységért. Tetteit a kor nagy költője, Zrínyi Miklós is megénekelte. Thury Györgyről egyébként újabban utcát is neveztek el a városban. Thury György emléktáblája a felsőtúri templomban Csáky Károly felvételén

Tisztelt Múzeumbarátok! A Thúry György Múzeum új, nagyszabású időszaki kiállítása 2019. május 30-án, csütörtökön 16.30 órakor nyílik a múzeum Fő út 5. szám alatti épületében. Várunk mindenkit.. Dalriada - Thury György Balladája 2. rész Lyrics : Fehérvár erődjében búsul Hamza bég, Az töröknek híres bajnoka Délről jő a portya, sereget pusztítja, Minden módon őket zargatja. Fel, Palotára, indulj, jó kémem Járd meg az utat. - Thury kapitány várnagysága alatt élte Palota vára a fénykorát, ezért hős várvédő kapitány, s legendás bajvívó tiszteletére 2019. március 15-től kezdődően minden nap 15 óra 54 perckor egy díszlövést adunk le a Thury-vár elől István út 3 Thury Vár, Várpalota. 좋아하는 사람 9,346명 · 이야기하고 있는 사람들 199명 · 6,527명이 방문했습니다. Ahol megelevenedik a történelem Thury-vár ( Palota vára, Várpalotai vár), 'Vegyészeti múzeum, Thury György egykori vára' néven műemlék azonosító: 10584 (törzsszám 4898).

Thúry család. (Közép-Thúri) Nagy Iván: Magyarország ..

A Thury vár története Nagy Lajos király idején kezdődött. Az 1380-1390-es években eredetileg a Kont család számára lakóház céljára építették fel a palotát, hozzákapcsolódóan a lovagtermet, a kápolnát és a gazdasági épületet. Nevével 1397-ben lehet először találkozni; egy oklevél Palota-ként említi Palota legdicsőségesebb időszaka volt ez az időszak. 1566 júniusában Thury maroknyi védőseregével állta ki Arszlán budai pasa 8000 fős seregének támadását. A lovagkorra jellemző szabályos alaprajzú, négy saroktornyos, robosztus vár többszöri átépítés után nyerte el a jelenlegi formáját Thúry György, Enyingi Török Ferenc és Gyulaffy László közösen hívják ki bajra az új budai pasát. 1566 augusztus első felében a kivégzett Arszlán pasa helyére a szultán új budai helytartót helyezett a nagyvezér Szokollu (vagy Szokolovics) Mohamed pasa öccsét, Szokollu Musztafa pasát Az egykori vár egy részének feltárását, a török kori levéltári iratok feldolgozását, konferenciák és kiállítások szervezését tervezik az idén Nagykanizsán, ahol pénteken nyitották meg a 450 éve a város várkapitányává lett Thúry György emlékévét. Az Erzsébet téren a hagyomány lángjának meggyújtásával indított rendezvényen Dénes Sándor polgármester.

Nevét Thury György várkapitányról kapta, aki 1566 nyarán sikeresen verte vissza a túlerőben lévő török csapatok ostromát. Palota várát 1593-ban tudta csak elfoglalni a török, kisebb megszakításokkal 94 évig volt török uralom alatt Palota legdicsőségesebb lapjaira kívánkozik az 1559 és 1566 közötti időszak, amikor Thury György volt a vár kapitánya. A környező területeken egyedüliként még magyar kézen lévő vár ellen 8000 emberrel vonult fel a török 1566 júniusában Thury György, a XVI. század egyik legnevezetesebb vitéze közvitézként kezdte pályafutását. Huszár főlegényként a Drégely melletti Ságon szolgált, ám az 1552. évi ostrom idején a táborban volt. Később lévai kapitányként harcolt a török ellen, 1559-ben pedig a Dunántúlra került, s Palota kapitánya lett Thury György pallosa (kép forrása: kepido.oszk.hu) Thury György pallosa a legkiválóbb arab és török fegyverkészítő hagyományokat megtestesítő kard, a XVI. század közepén készült, ajándék vagy hadizsákmány formájában került a végvári vitézhez, aki új tipusú magyar szablya markolattal szereltette át A Vár-Palota Instant kör egy bármikor teljesíthető terepfutás vagy túra, amelyet meghatározott útvonalon, meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni. 3 különböző táv közül lehet választani (11, 27 és 62 km). Thury György is ebben az időben szolgált itt. Végül 1593-ban került idegen kézre, ettől kezdve az.

Add a one-line explanation of what this file represents. Captions. Summary [ Thury György az ostrom után felmentést kért és kapott a kapitányi tisztség alól, helyét a vár élén 1567-ben öccse, Benedek foglalta el. A törökök még ebben az évben újra megkísérelték a vár ostromát, ám ekkor sem értek el sikert. 1573-ban erdődi Pálffy Tamás lett a vár kapitánya Bogenrieder-palota. jelentős numizmatikai és metszetgyűjteményét ma a Thúry György Múzeum őrzi. Thury Györgyöt ábrázolja. A Várkapu mögött áll a Cigány Holocaust emlékmű, mely a második világháború cigány áldozatai emlékére készült 1991-ben. A fából faragott emlékmű Csávás Csaba alkotása Az 1540-es évekre Palota frissen épült vára a két harcoló fél, a nyugatot védők és a törökök legfőbb küzdelmi területére esett. de nem tudja visszafoglalni csapataival. 1554-ben Thury György lesz a vár kapitánya (napjaikban a várat őróla nevezik Thury-várnak), Mednyánszky alkapitány. Thury javasolja a.

Díszlövés Thury kapitány tiszteletére | Várpalotai Hírcentrum

Várpalota, Ohmann Béla (1958) -- Köztéri művészeti alkotások közösségi adatbázis A vár legértékesebb, máig épen megmaradt egysége a régi palota. Falfreskóival, homlokzatával és kőablakaival az egész országban kiemelkedő helyen szerepel. A vár fontos szerepet játszott a törökök elleni harcokban is. Ezekben az időkben szolgált itt a kor leghíresebb törökverője, Thury György. A vár az Ő nevét viseli palota Mentett útvonalak,túraútvonalak,turistautak. Bányagépek,Hunyadi Mátyás tér, Thury vár Indulj el északnyugatra ezen gyalogú A 2011-ben felújított Thury-vár szeretettel várja a látogatóit. Kiállításaink és tereink, érdekes kirándulást biztosítanak minden korosztály számára. Várjuk Önt és kedves családját, Magyarország legépebben maradt középkori várában Egy rövid ideig itt teljesített szolgálatot Thury György (1519-1571), a közeli Középtúrról származó huszárfőlegény, illetve huszártiszt; a nagy törökverő, az európai hírű bajvívó, a kereszténység védelmezője. Vitézségével kitüntette magát Léván, a szalkai viadalban és a palásti csatában

Thury György (1519 körül - 1571. április 2.) végvári vitéz, várkapitány, a magyar el Cid, Bars vármegye főispánja. Hont vármegyéből származó nemesi család sarja, ősei már az Árpád-korban jeles vitézek voltak. Nagyapja, Thury Miklós Hunyadi Mátyás seregében szolgált és apja, Gábor is kitűnő vitéz volt Thury György. 1519 körül született Hont vármegyében, nemesi család sarjaként. Ősei már az Árpád-korban is jeles vitézek voltak. Szakítva a hagyománnyal és a nemesi kiváltságokkal, magát a katonákkal egyenrangúnak tartotta. Az 1540-es években huszárfőlegény lett a sági várban A négyszintes palota Kármán Aladár és Ullmann Gyula tervei alapján épült. A földszintet üzlethelyiségek foglalták el, a félemeleten voltak a biztosító nagy fénnyel, komforttal berendezett hivatalos helyiségei, az 1. és 2. emeletek magánlakásoknak adtak helyet. Kapitánya ekkor Thury György volt. 1690. április 13-án. Thury György az ostrom után felmentést kért és kapott a kapitányi tisztség alól, helyét a vár élén öccse, Benedek foglalta el. A törökök még 1567-ben is megkísérelték a vár ostromát, ám ekkor sem értek el sikert

Thúry György élete - kanizsavar

Thury György 2021. 03. 28. Aki szegény, az meg is érdemli a sorsát - gyakran találkozni ilyen és ehhez hasonló véleményekkel a hazai közbeszédben. A szegényhibáztatás jelenségének nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi okai is vannak. Közös vonásuk, hogy segítik elterelni a figyelmet a szegénység. Thury György (1519 körül - Orosztony, 1571. április 2.) végvári vitéz, várkapitány, a magyar el Cid, Bars vármegye főispánja. 38 kapcsolatok Thúry György Múzeum: hozzáférési jogok: Kutatási engedéllyel hozzáférhető Forrás, azonosítók; forrás: Thúry György Múzeum - Múzeum Történeti Dokumentációs Tár - Képeslap Gyűjtemény: leltári szám/regisztrációs szám: TGYM.97.1.16 Pénzügyi Palota bemutatása: Nagykanizsa, Pénzügyi Palota - Nagykanizsa látnivaló ajánló 1 helyen Thury György utca, Nagykanizsa térkép. Szolgáltatások könyvtára a Thury György utca közelében: üzletek, éttermek, szabadidős és sportlétesítmények, kórházak, benzinkutak és egyéb látnivalók

Thúry György felidézése a jövő felépítését, az identitás és az önbizalom megteremtését hivatott szolgálni. Az emlékév kezdeményezőjeként Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta. a szombathelyi pÜspÖki palota metszettermÉbÕl metszetek restaurÁlÁsÁra: 800.000 ft: 209111/110 tessedik sÁmuel mÚzeum És szÁrazmalom, vÁrosi kÖnyvtÁr: szarvas: bronz depÓlelet restaurÁlÁsÁra: 400.000 ft: 209111/86 thÚry gyÖrgy mÚzeum: nagykanizs A szláv eredetű név jelentése mezeiek, azaz azok, akik a mezőségben laknak. 1402-ben Magyarpolyand néven említik. 1752-től Magyar- és Németpolány, majd 1899-től Magyarpolány. 1543-ban 10 adófizető portája van itt a bakonybéli apátságnak. 1545-ben Podmaniczky Rafael foglalta el, majd 1557-ben Palota (Várpalota. English: : Castle Thury (or Várpalota Castle or Palota Castle). Built in 1380s for Gothic Palace, rebuilt to fortification in the 15th and 16th centuries. Zichy family /landlords of Várpalota/ remodelled to a Baroque Palace. Abandoned in early 18th cent. /General Rabutin, from Habsburg Army partly demolished/. Reconstructed since mid 20th. Thury György a források szerint sohasem járt iskolába, így valószínűleg írni és olvasni sem tudott. Az 1540-es években huszárfőlegény lett a sági várban. Részt vett az 1552. augusztus 10-11-ei palásti csatában, ahol jelentős része volt az olasz csapatok megmentésében

A palota homlokzatát a magyar címer díszítette, alatta arany betűkkel a Törvényház felirat volt olvasható. 1990 óta működik benne a Polgármesteri Hivatal. 1992. augusztus 19-én a homlokzaton egy bronzból és tűzzománcból készült városi címert helyeztek el Thúry György Múzeum. 8800 Nagykanizsa, Fő út 5. A szívre kattintva add hozzá a programot a kedvenceidhez! A kedvencek menüpontban rendezhetők, nyomtathatók a kiválasztott programok. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ünnepélyes megnyitója 2021. június 26. 17:00 - 17:3 Palota - a mai Várpalota -, majd Kanizsa félelmet nem ismerő vitézét, a török hordák retteget várkapitányát katonai bravúrjai kiemelték kortársai közül. 1566-ban például ötszáz emberével védte hét-nyolcezerrel szemben a palotai várat a felszabadító magyar csapatok érkezéséig, ezt követően pedig. Fesztiválok: Thury György Históriás Napok (április), Jazz- és Világzenei Fesztivál (július), Zalai Vadászfesztivál (augusztus), Kanizsai Bor- és Dödölle Napok (szeptember). Twee

Várpalota - Magyar várak, kastélyok, templomok leírásaiSzany – WikipédiaVárpalota - Thury várNagykanizsa látnivalók - 28 ajánlat véleményekkel