Home

Teller ede nobel díjat kapott

1960-ban az USA-ban megkapta az Atom a Békéért díjat. Mérnöki tevékenységét barátja Teller Ede így jellemezte: Wigner Jenő nagyon sokban hozzájárult az első atomreaktor felépítéséhez. Ezt mindenki tudja. De azt talán nem értékelik eléggé, hogy a reaktort nem tapasztalatok és kísérlete Teller Ede magyar-amerikai atomfizikus, aki élete jelentős részét az Amerikai Egyesült Államokban élte le, és sikereit is főként ott érte el. Legismertebb a hidrogénbomba-kutatásokban való aktív részvétele, emiatt mint a hidrogénbomba atyja vált közismertté. Bár zsidó vallású családban nőtt fel, később agnosztikussá vált De Ignobel-díjat kapott Teller Ede is, életét kitöltő erőfeszítéséért, hogy megváltoztassa a BÉKE szó jelentését. Ezen kívül, a Szegedi Tudományegyetem docense, Dr. Tóth Ágota is megkapta ezen elismerést, melyet azzal érdemelt ki, hogy nyálkagombákat kezelte, tanulmányozta egy labirintusban

Teller Ede eltökélt ellensége volt a huszadik század diktatúráinak. És a diktatúrák képviselôi is kibékíthetetlen ellenségei voltak Neki. Fél évszázadon keresztül rágalmazták fáradhatatlanul. Ezért nem kapott Nobel-díjat, pedig sokszor és sokan jelölték. Forrás: Lovas István (Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszék Teller Ede miért nem kapott fizikai- és béke-Nobel díjat? Pedig igazán megérdemelte volna - Válaszok a kérdésr Teller Ede a tudós, aki megérdemelte volna, mégsem kapott Nobel díjat, vagy az atomfizikus, aki emberek tömegeinek a haláláért felel? Kezdjük a Japánra ledobott két atombombával, aminek valóban sok tízezer ember esett áldozatául, ugyanakkor a második világháború gyors befejezése amerikai és szövetséges katonák százezreinek életét és japánok millióinak életét mentette meg

Teller Ede - Wikipédi

Hargittai évekkel korábban könyvet írt a Szilárd Leó vicces megjegyzése nyomán csak marslakókként emlegetett magyar származású tudósokról (kötetében Kármán Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller Ede kapott helyet, akik még magyarországi diákéveik alatt barátkoztak össze), és a könyvre adott reakciók alapján arra jutott, hogy Teller annyira megosztó, ellentmondásos személyiség, hogy vele érdemes lenne bővebben foglalkozni Teller Ede Budapesten született, 1908. jan. 15-en, az Osztrák-Magyar Monarchia ideje alatt. Apja, Teller Miksa jónevű ügyvéd volt a fővárosban, édesanyja, Deutsch Ilona művelt asszony, jól zongorázott, jobban beszélt németül, mint magyarul, és tudott franciául, spanyolul, olaszul is A Sosem kapott Nobel-díjat. B A diftéria elleni védőoltás feltalálásáért. C A C-vitamin előállításáért. D A modern fogamzásgátló feltalálásáért Kérdés: Milyen díjat nem kapott Teller Ede? Lehetséges válaszok: Albert Einstein-díj, Enrico Fermi-díj, Ig Nobel Béke-díj, Magyar Köztársasági Nagykeresz Teller Ede a tudós, aki megérdemelte volna, mégsem kapott Nobel- díjat, vagy az atomfizikus, aki emberek tömegeinek a haláláért felel?-ŰKezdjük a Japánra ledobott két atombombával, aminek valóban sok tízezer ember esett áldozatául, ugyanakkor a második világháború gyors befejezése amerikai és szövetséges katonák száz­ezreinek életét és japánok millióinak életét mentette meg

Ki kapott fizikai Nobel-díjat az alábbiak közül? Albert Einstein. Teller Ede. Milton Friedman. Ernest Rutherford. Ha meg akarod tudni, helyesen válaszoltál-e, írd ide a művelet eredményét (számmal): Válasz elküldése. Szerintem ennek a kérdésnek a besorolása hibás, jelentem Közkeletű tévhit, hogy a hidrogénbomba magyar atyja, Teller Ede Nobel-díjat kapott. A fizikusnak ebben az elismerésben nem volt része, 1991-ben viszont elnyerte az Ignobel-díjat, ami gyakorlatilag az eredeti kitüntetés paródiája, és azoknak ítélik oda, akik munkásságuk miatt nem érdemesek az igazi Nobel-díjra A zseniális magyar, aki mégsem kapta meg a Nobel-díjat. Százhúsz éve, 1898. február 11-én született Budapesten Szilárd Leó, a múlt század egyik kiemelkedő magyar tudósa, aki kulcsszerepet játszott az atombomba létrehozásához vezető Manhattan-terv elindításában. A zseniális magyar tudós építette meg az első atommáglyát, aki a biofizika születésében. Két amerikai tudós, Paul R. Milgrom és Robert B. Wilson kapta idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat - jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Nobel-díj hivatalos honlapján a döntést az árverési elmélet fejlesztésével és új árverési formátumok feltalálásával indokolták. A díjbizottság szerint a közgazdászok elméleti felfedezései fejlődést hoztak az aukciók gyakorlatában is Nobel-díjat kapott az áramlásba helyezett testek mögött kialakuló örvénysorok tanulmányozásáért megalkotta a helikopter õsét a.hangsebességnél gyorsabb repülés, rakétakutatás, sugárhajtású repülõgépek atyj

Nobel-díj - Wikipédi

A Nobel-díjas magyar tudósok mind hívő, keresztény emberek voltak. (Szilárd Leó és Teller Ede sem kapott Nobel-díjat) - Coub - The Biggest Video Meme Platform by Unbelieve Elhunyt Teller Ede Paks, 1996. október 21. Életének 95. évében, 2003. szeptember 9-én Stanfordban /USA/ elhunyt Teller Ede, a világhírű magyar származású amerikai atomfizikus. A képen: 1996. október 21-én Teller Ede Pakson felállított mellszobra előtt

Százötven éve, 1862. június 7-én született Lénárd Fülöp (Philippe Eduard Anton von Lenard) Nobel-díjas fizikus. Őt szokták az első magyar Nobel-díjasként emlegetni, de ez nem teljesen igaz: neveltetésére nézve magyar volt és élete végéig fenntartotta a kapcsolatot a magyar tudományos élettel, de ő maga más néphez tartozónak vallotta magát A fentieket szigorúan véve, nem szokás például az 1976-ban közgazdasági Nobel-díjat kapott Milton Friedmant a magyar tudósok közé sorolni, mert bár a szülei magyarok voltak, akik amerikai bevándorlóként odahaza mindig az anyanyelvükön beszéltek, a fiukat nem tanították meg magyarul, és maga Friedman is amerikainak tartotta magát A század egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb tudósa. Ő fedezte fel a nukleáris láncreakció lehetőségét, és kapott szabadalmat az atomreaktorra. Az elemi részek gyorsítására szolgáló berendezés elvét is ő fedezte fel. (Lényegében a ciklotron felfedezéséért és megépítésért kapott Nobel-díjat 1939-ben Lawrence. Wigner 1952-től 1964-ig az amerikai Atomenergia Bizottság tagja volt. 1958-ban Fermi-díjjal tüntették ki, 1959-ben megkapta az Eisenhower elnök által alapított az Atom Békés Felhasználásáért díjat. A fizikai Nobel-díjat 1963-ban vehette át az atommagok és az elemi részecskék elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért A Nobel-díj paródiája; Nevét az ignoble angol szóról kapta, melynek jelentése alantas, fölösleges.; 1991 óta minden év őszén díjaznak tíz tudományos kutatást, mely előbb megnevettet, majd elgondolkoztat.; 1991-ben Teller Ede díjat kapott a hidrogénbomba és a csillagháborús terv kitalálásáért, illetve egész életén át tartó munkásságáért, amivel.

Ezt nem reklámozzák! Vér tapad a Nobel-díjas tudós kezéhez

Teller Ede miért nem kapott Nobel díjat

  1. Sztálin börtönbe akarta csukni, később Nobel-díjat kapott. Október 4-én lenne százéves Vitalij Lazarevics Ginzburg Nobel-díjas szovjet-orosz fizikus, a szovjet hidrogénbomba egyik atyja, a szupravezetés elméleti hátterének egyik tisztázója. Teller Ede, akit - kissé leegyszerűsítve - a hidrogénbomba atyjának neveznek.
  2. Az irodalmi Nobel-díj és a magyarok 77 Daniel Carleton Gajdusek magyar gyökerei 81 Egy további magyar vonatkozású Nobel-díj 84 AKIKMEGÉRDEMELTÉK VOLNA A marslakók inváziója, avagy a magyar jelenség 91 Eötvös Loránd 98 Zemplén GyŒzŒ 102 Kármán Tódor 104 Polányi Mihály 109 György Pál 112 Szilárd Leó 115 Teller Ede 12
  3. Tudtad, hogy Wigner Jenő magyar fizikus, a világ első reaktormérnöke 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért? 1972-ben pedig elméleti fizikai eredményeiért megkapta az Albert Einstein-díjat

MarxGyörgyreemlékezikatábla fát.1989.szeptember10-énpedigWignerutánismét magyarszármazásúfizikus,KürtiMiklós(1908-1999), azalacsony. Ő volt az első atommérnök a világon. Mindketten Nobel díjat kaptak. Egyszer Teller azt mesélte, hogy Németországban együtt hallgatták Einstein előadását. Hazafelé azt mondja Teller: én nagyon buta vagyok, mert egy szót sem értettem az előadásból! Az is vagy! - mondta neki Wigner és mentek tovább az atomreaktor, Teller Ede, a hidrogénbomba felfedezõje. Bár mindannyian megérdemelték volna, közülük csak Wigner Jenõ, a világ elsõ reaktormérnöke kapta meg a Nobel-díjat 1963-ban. GÁBOR DÉNES Budapesten született és tanult. Igazi mérnöki lángelme volt: száz találmá-nyát szabadalmazták

Teller Ede miért nem kapott fizikai- és béke-Nobel díjat

1935-ben Nobel-díjat kapott. Chadwick felfedezése a neutronkutatás gyors fejlődéséhez vezetett és ez a felfedezés történelmi áttörést jelentett a tudományban. Ha már neutron Teller Ede cikke (1937) az orto és para-hidrogénen val Ha a Nobel-díjat nem is, de munkáinak köszönhetően rengeteg díjat és elismerést kapott Kármán Tódor, még az Egyesült Államok legrangosabb tudományos kitüntetését is a National Medal of Science-t is. Teller Edéhez hasonlóan, ő is szoros kapcsolatban maradt a magyar kultúrával és a hazai tudományos élettel

1. Szilárd Leó 2. Wigner Jenő X. Teller Ede 49. Milyen Nobel-díjat kapott Oláh György ? 1. kémiait 2. fizikait X. orvosit 50. Egyik legjelentősebb találmánya az 1922-ben szabadalmaztatott phonokerék, amelynek megalkotásával sikerült megoldania a kép és a hang szinkronját. 1. Mihály Dénes 2 Teller Ede 1958-ban a Lawrence Livermore National Laboratory igazgatójaként. Wikipédia. Neki köszönhető, hogy az USA-ban nem történt Csernobilhoz hasonló reaktorbaleset, mégsem kapott sosem Nobel-díjat. Related Articles From Your Site. Napindító gondolat - 05.18.. Nobel-díjból IgNobel-díj. Az IgNobel-díjat tehát 1991-ben alapították, amelyet minden év szeptemberében adnak át a díjazottaknak, és a zsűrik nem kisebb alakok, mint a korábban már valódi Nobel-díjjal kitüntetett tudósok, írók. A kitüntetés egyébként nem jár pénzjutalommal, sőt a díjazottak állják az utazási és. Az 1940-es években Maria Goeppert- Mayer , aki 1963-ban - második nőként a világon - fizikai Nobel-díjat kapott, Teller Edével dolgozott együtt Chicagóban. Teller ösztönzésére a kémiai elemek keletkezésének mechanizmusával kezdett foglalkozni, amihez az elemek előfordulási gyakoriságát és azok relatív izotópeloszlását. (Francis Crick a DNS-ért kapott Nobel-díjat. Ezzel a történettel kezdődik The Life Itself című könyve.) Már az 1930-as években gyanakodni kezdtek Princetonban. Teller Ede Reagan elnököt beszélte rá a csillagháborús (értsd: rakétaelhárítási).

Teller Ede: a magyar, aki milliók életét mentette me

1935-ös Plymoutha: az illető Teller Ede volt, a Columbia Egyetem fiatal fizikaprofesszora. (Teller később gyakran bel-díjat. Közgazdasági Nobel-díjat kapott Harsányi János, a játékelmélet terén folytatott kutatásaiért, melyeket Ne-umann kezdett, aki azonban meghalt mielőtt szintén meg-. Köztük volt Neumann János, Szilárd Leó, Wigner Jenő (1963-ban kapott Nobel-díjat), Teller Ede, Lánczos Kornél, Gábor Dénes (1971-ben kapott Nobel-díjat), Kármán Tódor (a Pápai Akadémia tagja), a kémikus Hevesy György (1943-as Nobel-díjas, a Pápai Akadémia tagja), Selye János fiziológus, Polányi Mihály kémikus és. Teller Ede. Készítette: Porkoláb Tamás. ATOMMAGFIZIKA. A neutront James Chadwick fedezte fel 1932-ben, aki ezért Nobel-díjat kapott. 1930-ban Bothe és Becker sugarakkal bombáztak berilliumot és azt tapasztalták, hogy igen erős sugárzás keletkezett

111 éve született Teller Ede, a fizika Darth Vadere, a

A fizikai Nobel-díjat 1963-ban vehette át az atommagok és az elemi részecskék elméletének fejlesztésért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezésért és alkalmazásáért. Címkék: Albert Einstein, portré, Szilárd Leó, Teller Ede, Csaba is Széchenyi-díjat kapott Később mindkét említett tudós Nobel-díjat kapott. Wigner disszertációját végül Polányival közösen publikálta, amely a kvantumkémia úttörő munkája lett: a legegyszerűbb kémiai reakció sikeres leírását adta a modern fizika módszereivel. Szilárd Leó és Teller Ede mellett ő is a híres, Rooseveltnek szóló levél.

Teller Ede - Magyar Vagyo

A magfizika születése » Múlt-kor történelmi magazin » Hírek

1963-ban Nobel-díjat kapott a szimmetriaelvek szerepének felismeréséért a kvantummechanikában. 1971-ben vonult nyugdíjba, előadásokat azonban továbbra is vállalt. Utolsó éveiben többször visszalátogatott szülőhazájába is. Princeton-ban hunyt el 1995. január 1-jén A Norvég Tudományos Akadémia mindössze 2003 óta osztja ki az Abel-díjat, de az elismerés máris a legértékesebb kitüntetések közé került. Nem kis részben azért, mert 6 millió norvég koronával jár a díj, amely átszámítva csaknem egymillió dollárt tesz ki. A norvég akadémia az Abel-díjjal részben talán a matematikai Nobel-díjat próbálja pótolni, hiszen. Ebben az erős mezőnyben szerencsére jutott hely magyar kutatóknak is. Rögtön a megalapulás évében béke Ignobel-díjat kapott Teller Ede a hidrogénbomba és a csillagháborús terv kitalálásáért, amellyel megváltoztatta az emberiség békével kapcsolatos gondolatait. Ezenkívül négy magyar kutató örülhetett még

Miért kapott Nobel-díjat Szent Györgyi Albert? - Gyorskvíz

Milyen díjat nem kapott Teller Ede? - Kvízkérdések

Sztálin börtönbe akarta csukni, később Nobel-díjat kapott Tudomány 2016.10.03, 18:18 Október 4-én lenne százéves Vitalij Lazarevics Ginzburg Nobel-díjas szovjet-orosz fizikus, a szovjet hidrogénbomba egyik atyja, a szupravezetés elméleti hátterének egyik tisztázója tudósainak, akik közé Erdős Pál, Teller Ede, Neumann János és Szilárd Leó is tartozott. 1930-ban az amerikai Princeton Egyetem Neumannal együtt felvette tanárai közé, ettől az évtől kisebb megszakításokkal itt élt. 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott az atommagok és az elemi részecské Százéves a Nobel-díj. Kiállítás nyílt ebből az alkalomból 100 év Nobel-díjasai és a magyar származású Nobel-díjasok címmel a Budapesti Műszaki és Közgazdaság-tudományi Egyetemen. A Tudóslexikon főszerkesztője, Nagy Ferenc által rendezett tárlatot Oláh György kémiaprofesszor, az egyetlen élő magyar Nobel-díjas nyitotta meg Wigner Jenő Pál (Budapest, 1902. november 17. - Princeton, New Jersey, 1995. január 1.) Nobel-díjas magyar-amerikai fizikus. 1963-ban fizikai Nobel-díjat kapott az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. Vaskereszt, Nobel-díj 2004. június 25-én a New York-i magyar konzulátus és ENSZ-delegáció épületében két világhírű személyiséget tüntetett ki a magyar kormány. Az egyik Henry Kissinger volt, egykori biztonsági főtanácsadó, külügyminiszter, a Harvard Egyetem nyugalmazott történészprofeszszora

Ez már a harmadik magyar vonatkozású elismerés: 1991-ben Teller Ede kapott békedíjat a béke szó jelentésének megváltoztatásáért (a csillagháborús tervek okán), 2005-ben pedig Gál József kapott elismerést a pingvinek székletürítésének folyadékdinamikai leírásáért Nagyszerű, korszakos fizikus volt, de Nobel-békedíjat kapott. A szovjet hidrogénbomba atyjaként tisztában volt felelősségével, ezzel együtt a hidegháborús helyzet miatt a világbéke első számú garanciájának tekintette a nukleáris egyensúly fenntartását. Rajongott hazájáért, mégis rákos sejthez hasonlította. Andrej Dimtrijevics Szaharov (1921-1989) az. Felfedezéséért 1909- ben - K. F. Braunnal megosztva - fizikai Nobel-díjat kapott. 1919-ben szenátor lett, s delegátusként részt vett az I. világháború utáni párizsi békekongresszuson. 1930-ban az Olasz Királyi Akadémia elnökévé választották. 100 éve született Neugebauer Tibor (Budapest, 1904. május 30 Cikksorozatunk első részében foglalkoztunk Vitalij Ginzburggal, a Nobel-díjas atomtudóssal. Ginzburg - a fizikai Nobel-díj 2003-as átvétele előtt írt önéletrajza szerint - csak a hetvenes-nyolcvanas években merte megkérdezni az akkor már béke Nobel-díjas Szaharovot arról, hogy az ő (mármint Ginzburg) lítiumos ötlete működött-e az ötvenes években

Hetek Közéleti Hetilap - A béke záloga az elrettenté

Tíz éve, 2003. szeptember 9-én hunyt el Teller Ede atomfizikus, akit a közvélemény a a hidrogénbomba atyjaként tart számon. A magyar születésű Teller a múlt század egyik legnagyobb tudósa volt, egyben rendkívül megosztó személyiség is, akiben politikai nyilatkozatai, ténykedése miatt sokan a hőst, mások a gonosz intrikust látják (Francis Crick a DNS-ért kapott Nobel-díjat. Ezzel a történettel kezdõdik The Life Itself címû könyve.) Már az 1930-as években gyanakodni kezdtek Princetonban. Teller Ede Reagan elnököt beszélte rá a csillagháborús (értsd: rakétaelhárítási). A Nobel-díjakat ez a kutatás külön nem vizsgálta. Köztudott, hogy a magyar kultúra csak közvetetten járult hozzá ezekhez a kiemelkedõ eredményekhez. Szent-Györgyi Albert ugyan éppen itthon dolgozott, amikor Nobel-díjat kapott, de csak a kitüntetés után lett a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja A fura elismerésnek több magyar kitüntetettje van, az elsők között, ha hiszik, ha nem, Teller Ede atomfizikus kapta meg 1991-ben az Ignobel Béke-díjat. Mégpedig azért, mert megváltoztatta az emberiség békével kapcsolatos gondolatait a hidrogénbomba és a csillagháborús terv kitalálásával Teller Ede. Készítette: Porkoláb Tamás. ATOMMAGFIZIKA. A neutront James Chadwick fedezte fel 1932-ben, aki ezért Nobel-díjat kapott. 1930-ban Bothe és Becker sugarakkal bombáztak berilliumot és azt tapasztalták, hogy igen erős sugárzás keletkezett

Ez a kor adta a világnak Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, s ekkor tűnt föl többek közt a fizikusok és matematikusok egész serege, köztük Neumann János, Szilárd Leó, Wigner Jenő (1963-ban kapott Nobel-díjat), Teller Ede, Lánczos Kornél, Gábor Dénes (1971-ben kapott Nobel-díjat), Kármán Tódor (a Pápai Akadémia tagja. A Nobel-díjat a svéd kémikus, feltaláló Alfred Nobel alapította. Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel a díjat - és a vele járó, jelenleg.

Henri Becquerel ugyanis 1896-ban fedezte fel a radioaktivititást, amiért 1903-ban kapott fizikai Nobel-díjat, megosztva Marie Curie-vel, aki további kutatásaiért 1911-ben kémiai Nobel-díjban részesült. A hadviselés évszázadai mindig is arról szóltak, hogy az egyik harcoló fél minél nagyobb kárt tudjon okozni a másiknak, miközben minél kisebb veszteséget könyvel el. A Curie-házaspár 1903-ban fizikai Nobel-díjat kapott, Marie Curie pedig 1911-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat is. Lányuk, Bella Jofiot-Curie (1897-1956) a Sorbonne elvégzése után szüleihez hasonlóan a radioaktivitással kapcsolatos kutatásokat végzett. Teller Ede (1908-2003) Magyar származású atomfizikus. A harmincas. Számos akadémia választotta levelező tagjának. 1954-ben Nobel-díjat kapott alapvető kvantummechanikai munkásságáért. Fő kutatási területe a kvantummechanika, a kristályrácsok dinamikája, kristályrácsok termodinamikája, a folyadékok és gázok kinetikus elmélete, a relativitáselmélet és az atomfizika volt Teller Ede pedig büszkén használta E.T. (extraterresztriális), azaz földönkívüli monogramját. Amikor lebuktatták, csak annyit mondott: Kármán lehetett, akinek eljárt a szája. A leplet végül az ugyancsak Nobel-díjas fizikus, Leon Lederman rántotta le: a történet igazi marslakókról szól Wigner Jenő és Teller Ede - Enrico Fermivel együttműködve - az első atomreaktorok tervezése mellett a nukleáris fegyverek megalkotásában is részt vettek. Wigner Jenő fizikai Nobel-díjat kapott. Hevesy György, aki a radioizotópos nyomjelzés módszeréne

Magyar találmányok

Amikor felért a tudományos világ tetejére és Nobel-díjat kapott, ezt a világraszóló elismerést is a helyén és a nagy jellemre valló alázattal kezelte. Pályája csúcsán is ugyanaz a nyílt szívű, közvetlen, munkájának és családjának élő ember maradt, az a kémikus, aki Szilárd Leó vagy Teller Ede. Mi, magyarok. De ha jobban megnézzük, miért ítélte oda a norvég Nobel-bizottság kilenc éve a díjat, nyilvánvaló, hogy az EU bővítését díjazták. A díj indoklása ugyan kiemeli az EU elmúlt több mint hat évtizednyi eredményeit a béke, a megegyezés, a demokrácia és az emberi jogok területén, a következő szakasz a blokk. Teller Ede 1908. január 15-én született Budapesten, tehetős zsidó polgári családban. Édesapja ügyvéd volt, édesanyja nagy műveltségű, több nyelven beszélő, jelentős zenei tehetséggel megáldott asszony. Edének Emma nevű nővérével együtt boldog gyermekkora volt a harmonikus családban