Home

Mária ájtatosság

A Mária-ájtatosság, amelyet Rómában, a Santa Maria Maggiore-bazilikában, Olaszország és a világ számos részén nagyszombaton bemutatnak, a bizánci liturgiából merít, amely Jézus sírba helyezésének ikonja előtt Mária siralmát énekli: Fiát megölték, és az Anya aggódva várja, hogy visszatérjen élve a halottak közül

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen Fatimai Szűz Mária, eszközöld ki az egészséget azoknak, akik benned bíznak. Fatimai Szűz Mária, segítsd azokat, akik segítségül hívnak. Fatimai Szűz Mária, ments meg minket minden veszedelemtől. Fatimai Szűz Mária, segíts ellenállni a kísértéseknek. Fatimai Szűz Mária, adj meg nekünk mindent, amiért szeretettel kérünk - Kilencnapi ájtatosság és különféle imák a Segítő Szűz Mária tiszt-ére. Uo., 1928. - Szentkilenced a Segítő Szűz Mária tiszt-ére. Uo., 1935. - Mária segít! Imák, kilencedek, litániák és könyörgések a Szűzanyához minden bajban. Bp., 1940. - Segítő Szűz Mária. Ájtatosság Szűz Mária szeplőtelen szívének. PPEK 894 A májusi ájtatosság könyvecskéje . A májusi ájtatosság könyvecskéje . mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) - a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza - állományában. Szűz Mária itt is, mint Názáretben csendes visszavonultságban élt. Végezt Szűz Mária tisztelete, az iránta való ájtatosság a hívőt megtartja az igaz úton és nem hagyja róla letérni, nem hagyja őt tévtanításba (eretnekség) esni. Több szerző kiemeli, hogy a Rózsafüzér imádkozása különösen alkalmatos ördögűzési célokra, a démonok vallották meg

Májusi ájtatosság otthon is. 2020. május 3. (vasárnap) 21:57. Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Naponta 17.30-kor elimádkozzuk a lorettói litániát. Buzdítok mindenkit, hogy ebben az időpontban otthonainkban is csatlakozzunk az imához és így köszöntsük együtt Égi Édesanyánkat kérve közbenjárását Lourdes-i ájtatosság Tab, 2012 . 2 6. Szeplőtelen Boldogasszony Lurdi virágszál, felénk hajoltál, KILENCED SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE 3. Lurdi forrás lassú vize partot mos, 1. Ének - (25-27. oldal) 2. Köszöntés 3. Jelenések története, elmélkedések (3 - 21. oldal A hónapnak az első szombatja ájtatosság - Szeplőtelen Mária Szíve napjaMa van a hónapnak az 1. szombatja, a Szeplőtelen Szűz Mária Szíve napja. Mint, ahogyan..

Mária-ájtatosság a Santa Maria Maggiore-bazilikában

  1. t 160 éves hagyománya van a Szűz Mária Szíve ájtatosságnak, amelyet február 2. és 11. között tartanak meg. Az ájtatosság rózsafűzérrel kezdődik amelyet szentmsie követ ünnepi szentbeszéddel, a szentmise után pedig litánia és felajánlás
  2. A publikáció Függeléke ezen kívül gazdag kiegészítő anyagot biztosít a keresztút kialakulásáról és történetéről, az állomások szentírási eredetéről, tartalmazza a négy passió-történetet, a Salvifici Doloris című pápai körlevet az emberi szenvedés keresztény értelméről, himnuszokat, énekeket, litániát Krisztus szenvedéséről, tanulmányt a.
  3. májusi litánia, májusi Szűz Mária-ájtatosság: május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. - Rendszerint népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben.

1. A rózsafüzér-ájtatosság hagyományos módon A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel Ájtatosság jeles edénye: Az ájtatosság imádságot jelent. Mária egész élete Isten szeretettére alapul, tettei is imádságként valósulnak meg. Isten még születése előtt kiválasztotta őt a Megváltó édesanyjának, hiszen az áteredő bűn nélkül születet (zárójelben megjegyzem, hogy az Isten szeretetéből fakadóan. A májusi Mária-ájtatosság Rómában kezdődött. A jó hívek a papság vezérlete mellett úgy megkedvelték ezt az ájtatosságot, hogy nemsokára ünnepélyesen végezték, reggel szentséges misével, este prédikációval s szent áldással. Isten a népnek e nemes buzgóságát sok kegyelemadománnyal jutalmazta. Innen terjedt más országokba, az egész világra s kevés.

Húsvét 6. vasárnapja - Mária ájtatosság és esti szentmis Mária-tisztelet Magyarországon. Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2021. január 18. 7 változtatás vár ellenőrzésre. Szent Gellért püspök volt a Szűz Mária-tisztelet elindítója Magyarországon. A Boldogasszony kultuszt Szent István király a keresztény hit terjesztésével párhuzamosan honosította meg

Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív, Könyörögj érettünk ! Mária Szíve, a Szepl őtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye, Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Májusi ájtatosság imái. 6 PPEK / A májusi ájtatosság könyvecskéje . rendelte a jó Isten arra, hogy Isten Fia, a bűnös emberi nem Megváltója tőle vegye az emberi testet, azaz, hogy Szűz Mária az ő édes szülője, édes anyja legyen. Hallgasd meg az ő földi életének rövid történetét ájtatosság 14 K Szent Maximilán Kolbe. Nagy-boldogasszony előesti mise 15 Sze Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony). Mise: 1830 16 Cs Szent Ponciánusz és Hippolitusz 17 P Köznap 18 Szo Eudes Szent János 19 V Évközi 20. vasárnap 20 H SZENT ISTVÁN KIRÁLY, templomunk védőszentje (búcsú) (nemzeti ünnep) 21 K Szent X. 15.00 - Mária-ájtatosság Kérjük, hogy széket mindenki hozzon magával! A nap során lehetóség lesz a Bátaszéki Plébániatemplom megtekintésére is. Jelentkezés 2020. március 31-ig a plébániákon Keresztúti ájtatosság Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Az angyali üdvözlet bővebb kifejtése Búzaszenteléskor Hétfájdalmú bold. szűz ünnepén Imádság a fájdalmas Szűz Máriához Húsvét ünnepén Ima Jézus szent Szívéhez A májushavi Mária-ájtatosság Fohászok a b. Szűz Máriához a hónap minden napján.

Könyv: Fatimai elmélkedések, ájtatosságok, dokumentumok II. - Novák József | Csoda után: újabb csodát várni - lehet-e ezen csodálkozni? Aki már átélt csodás.. Fatimai ájtatosság 14 H Szt. Maximián Kolbe 15K Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) 16Sze Szt. Ponciánusz és Hippolitusz Cs Köznap 18P Eudes Szt. János 19 Szo Szt. Bernát apát 20 V SZENT ISTVÁN KIRÁLY, templomunk védőszentje (búcsú) (nemzeti ünnep) 21 H Szt. X. Pius pápa 22 K Szűz Mária királynő 23Sze Limai Szt. A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 2018. április 29-én, XIII. évfolyam, 17. szám (476) Húsvét 5.vasárnapja, Sienai Katalin szűz egyht.Liturgikus szín: fehér 18 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, majd Mária-ájtatosság December 14. vasárnap 9 óra: szentgyónási lehetőség 10 óra: püspöki szentmise és szentbeszéd, benne a katekumenek exorcizmusa . Anyakönyvi hírek Keresztelés Inhof Panna Kamilla: 2014. november 30

A különleges jutalom, melyet Mária ígérete szerint ezen ájtatosság hűséges hívei kapnak: a Boldogságos Szűz segítsége életük végén és így az üdvhöz szükséges kegyelem biztosítása. Az Úrangyala a három Üdvözlégyen kívül még rövid közbenső versekből, responsoriumokból és egy Oremus-ból (Könyörögjünk. A májusi litánia május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. - Rendszerint népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-a..

Az egyik legismertebb katolikus Mária-ájtatosság, a loretói litánia az itáliai Loreto városáról kapta a nevét. Az első, 1558-ból fennmaradt változata óta a benne említett sok-sok különböző elnevezéssel szokás megszólítani Szűz Máriát (a bizánci liturgiában az Úr Jézus, Szűz Mária, egyes szentek tiszteletére, a halottak emlékére írt, különleges szerkezetű ájtatosság, melyet állva végeznek) hatására készült. A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett, melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia Hazánkban sok helyen elterjedt hagyomány a Szállást keres a Szent Család ádventi ájtatosság. Ennek lényege, hogy befogadjuk a templomban megáldott Szent Családot ábrázoló képet egy teljes napra, oly módon, hogy a részvevő Mária, Szent József szeplőtelen jegyese, Jézus Krisztus édesanyja! M:. A szent olvasó kedvelt ájtatosság, melyben a miatyánkot és üdvözletet többször elmondjuk, s az Úr Jézus és a boldogságos szűz Mária életéről elmélkedünk: Intelem. Tiszteld a boldogságos Szűz Máriát, mint égi anyádat, mert még sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna, aki pártfogásáért hozzá folyamodott Hasonló tételek. Májusi ájtatosság : elmélkedések Szűz Mária élete fölött : templomi és magánhasználatra / Megjelent: (1884) Szűz Mária, az ifjúságnak mintaképe, vagy Az ifjúságnak ártatlansága- és buzgalmáról / Szerző: Dosenbach, Stephan (cédulakatalógus alapján) Megjelent: (1894

szent az ő neve. - Mária pedig nála maradt mintegy három hónapig, azután visz-szatére házába. (Lk 1,39-49.56) Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked! Elővers (6. hang): Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek! Atya, Ige és Lélek, / szentséges Szentháromság, * tisztíts meg minket a mi bűne-ink sokaságától Egyházilag is önállósul 1910. augusztus 24-én Wimmerth Béla elôbb expositus, majd 1920. szeptember 8-tól plébános és kerületi esperes. 1923-ban elkezdik a nagy plébániatemplom építését. 1925. szeptember 5-én Dr. Hanauer Á. István váci megyéspüspök Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére szenteli fel Az újszerű Mária-ájtatosság neve is megvan már a XIII. században, s egy cisztercita szerzetes élményével kapcsolatos. Egy abból a korból való, Máriát dicsőítő könyv mondja el egy jámbor életű cisztercitáról, hogy amikor elimádkozta az 50 Üdvözlégyet, úgy érezte, hogy 50 rózsa nyílik ki ajkán, és koszorúvá. A Mária-tisztelet emlékei a Szombathelyi Egyházmegyében az 1950-51-es felmérés alapján - Géfin Gyula Kiskönyvtár 3. (Szombathely, 2015) Jelentések a plébániák Mária-tiszteletéről. 4. A szombati litániák a visfitatio] canfonica] szerint már 1831-ben megvoltak. Májusi ájtatosság kb. 40 év óta, az októberi 50 éve van. 5 Mária-tisztelet. Szent Gellért Fehérváron tartotta bemutatkozóbeszédét. Ott Szűz Máriát a napba öltözött Asszonynak és mennybe felvett Boldogasszonynak nevezte. Diósdon misét mondott amelynek egy részlete bekerült a Képes krónikába:Tudomásotokra hozom, ugyanis az isteni titkot, amely nekem ma éjjel felfedeztetett.Urunkat Jézus Krisztust láttam szentséges.

Mindenkor Segítő Szűz Mária - Magyar Katolikus Lexiko

  1. den hónap első szombatján - Mária kápolna; 9:00 -
  2. 1. A rózsafüzér-ájtatosság hagyományos módon. A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel
  3. 12:00 - Májusi ájtatosság. Deutsche Wallfahrt. 16:00 - Bußgottesdienst, im Anschluss daran Beichtmöglichkeit 17:00 - Kreuzweg 17:30 - Rosenkranz und andere Andachten (Frömmigkeiten) 18:30 - Hl. Messe. 6. Július 2. - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve - Bezgriješno srce Blažene Dijevice Marije. 10:00 - Szentmise.

Kérte az öt első szombati ájtatosság elvégzését: rózsafüzér imádkozása, elmélkedés a rózsafüzér 15 titkáról, szentgyónás és áldozás végzése, és Oroszország ajánlása Szűz Mária Szívének. Ezt a látogatást az 1917. július 13-i jelenés előre megmondta az egyik ún. fátimai titokban Nagyböjti péntekeken a templomban, a szentmise előtt 17. 30-kor keresztúti ájtatosság van.A Magyarok Nagyasszonya kápolnában péntekenként 16. 30-kor lesz a keresztúti ájtatosság.. Február 19-én, pénteken a templomi keresztutat a Bibliaóra-közösség vezeti.A következő alkalmakra a sekrestyében lehet jelentkezni! Február 26-én, pénteken a templomi keresztutat a Szent. A rendes napi ájtatosság. Reggeli ájtatosság Az Ur imádsága Az angyali üdvözlet Az apostoli hitvallás Az Isten tiz parancsa Az anyaszentegyház öt parancsa Mária szent Szivéről Kisasszony napjára Mária nevenapjára Rózsafüzéri énekek Az élő rózsafüzéresek éneke A örvendetes szent olvasó ének Mária tisztelet, a rózsafüzér imádság unalmas, primitív hit jele, imamalom-szerű, babonás hiedelem, minden Mária-ájtatosság csak érzelgős szabadidei fog-lalkozás. Gyermekkoromban magam sem értettem, hogy minek kell október-ben minden este mintegy 50 Üdvözlégyet elismételni. Ma is csodálattal emléksze Az Európai Unió zászlaja Szűz Mária jelképeit tartalmazza. Kevesen tudják, hogy az Európai Unió zászlajának kék hátterében kör alakban megjelenő tizenkét csillag a tervezők szándéka szerint Szűz Mária tizenkét csillagból álló koronájára utal. Az Európai Uniót kezdettől fogva a keresztény gyökerek hatják át

Szűz Mária - Wikipédi

A Mária-ájtatosság a szokásos rend szerint koncelebrált szentmisével folytatódott, amelynek a végén Urbán Erik OFM és a hidegségi hívek elimádkozták a rózsafüzért. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bőjte Mihály OFM, csíksomlyói házfőnök volt A Szűz Mária-oltár melletti márványoszlopon vannak elhelyezve a három kassai vértanú csontereklyéi. A liturgikus térátrendezés Bardon Alfréd tervei szerint készült 1969-ben. Fotó: Thaler Tamás. Elsőszombati ájtatosság; Esztergom-Budapesti Főegyházmegy

Szűzanya-köszöntő ájtatosság Jánosházán. helyszín: Jánosháza, Keresztelő Szent János-templom kezdés: 18.30 óra Program: Ünnepi szentmise; Körmenet a jánosházi Mária-kertbe; Szűzanya-köszöntő ájtatosság Október 13-án, pénteken szokásos fatimai engesztelő délutánunkat tartottuk. 17 órától rózsafüzért imádkoztunk, 18 órakor pedig szentmise, körmenet és Mária-ájtatosság volt. Az estét Dr. Székely János püspök atya vezette

Májusi ájtatosság otthon is - Szűz Mária Királynő és Szent

Keresztúti ájtatosság jó papokért. Lisieux-i Szent Teréz imája. Jézus, örök Főpap! Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent Véred pirosít Az ájtatosság elvélgzéséhez azonban elegendő az Úr Jézus szenvedéséről és haláláról való áhítatos elmélkedés, akár csak általában is. Nem kell tehát minden állomás titkáról külön-külön elmélkedni. Szűz Mária, siess segítségére a szerencsétleneknek, segítsd a kicsinyeket, könyörögj a papságért. A koronavírus-járvány idején meghozott biztonsági előírásokat betartva templomainkban nem tudunk nagyböjt lévén keresztutat imádkozni. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni a következő felvétellel, amelybe bekapcsolódva, Dallos Tamás atya vezetésével elmélkedhetjük át Jézus értünk hozott keresztáldozatát. A felvételen Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész szolgálatát.

A hónapnak az első őt szombatja ájtatosság - Szüz Mária

Hõsök Napi Jutasi ájtatosság VH: 1944. május 31.:Ezrek imádságos ünnepe volt a jutasi ájtatosság Kisasszony napi Szentmise VH: 1944. szeptember 12.: Kisasszonynapja a Rab Máriánál Kisasszony napi Szentmise Napló: 2003. március 20.: Dr. Földesi Ferenc: A veszprémi Rab Mária-forrás Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik A népi ájtatosság elterjedését a templomon kívül kialakult szenthelyek segítették, mint például az út menti keresztek, kápolnák, kálváriák és természetesen az otthonok. Az otthonokban legtöbbször a tisztaszobában volt a szent sarok, ahol helyet kapott Mária és Jézus szobra, a szentek képei, a feszület, a gyertya, a. A kolostort 1475-ben Grafenegg Ulrik és fia Farkas adományozta a Pálosrendnek. Miután 1493-ban a tűz áldozatává vált, 250 évig elhagyottan és siváran állt, mígnem 1743-ban a remeték ismét visszatelepültek. Azóta a Szent Kereszt kolostor zarándoktemplommá és Mária ájtatosság színhelyévé vált

Szűz Mária Szíve ájtatossá

Keresztúti ájtatosság 2017. március 24-én a Mária Rádió élő közvetítésében keresztúti ájtatosság volt a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, most alakuló - Bodnár Attila karnagy és Lukács Katalin, tanárnő vezette - diákénekkarának közreműködésével és a jelelevő hívek kíséretében a szepsi plébániatemplomból Nagykörű (Szent Mária Magdolna) plébánia. Plébánia. Település: Nagykörű. 5065 Nagykörű, Templom tér 1. Jász-Nagykun-Szolnok megye. Tel:30/625-26-9 A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 2018. március 11-én, XIII. évfolyam, 10. szám (469) Nagyböjt 4.vasárnapja, Tímea vt, Euthymius vt.Liturgikus szín: lila.B év

Mivel Mária a teremtmények között a leginkább hasonló Jézus Krisztushoz, ezért az összes ájtatosságok között leginkább Mária, az Ő szent Anyja iránti áhítat szenteli a mi Urunknak és teszi hozzá hasonlóvá a lelket; és minél inkább Máriának szenteli magát, annál inkább lesz Jézus Krisztusnak szentelt a lélek 1. Működjünk tevékenyen közre Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmében! Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelme és a világbéke 2. Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelme és a hitből fakadó élet 3. Az öt elsőszombati ájtatosság Szűz Mária óhaja Jézus óhaja Lucia törekedik terjeszteni az ájtatosságo Minden hétfőn 08:00-16:30 Szentségimádás a Bazilikában. 15:45-től zenés áhítat.. Keddenként Szent Erzsébet litánia a szentmise után az ereklyénél.. Nagyböjtben péntekenként keresztúti ájtatosság 17:45-kor.. A józseffalvai kápolnában a nagyböjt folyamán is hétköznapon, csütörtök kivételével, reggel 07:00 órakor szentmise kezdődik Hétfőn Urunk fogantatásának fő ünnepén a bazilikában 17:00 órakor tartunk szentmisét. 8:00 órától 16:30-ig Szentségimádást tartunk a Bazilikában. Egész nap lehetőségünk nyílik az Úr Jézus közelében elcsendesedni, Vele lenni. 16:00-kor zenés áhítat kezdődik. Mise után a Szentlélek imacsoport tagjai találkoznak a plébánián Balassagyarmat, Nyírjes - Szent források. kegyhely leírás, 2012.03.26. 15:45, szerző: Trueknight Mindazok, akik a Mindenkor Segítő Szűz Mária nyomában járva, keresztjeiket hordozva idetalálnak és ide zarándokolnak, azok meríthetnek a kegyelem immáron megszentelt vizéből, és imáikkal, fohászaikkal a meghallgattatás örömét is kiérdemelhetik ezen áhítattól.

10.00-10.25 Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.) 10.30-11.30 Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel . Celebráns Merka János plébános. Lektor Fesztini Mária, Gombár Mária, Meggyesi Irén, Mekker Edit, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte. 2018. március 30. - Hírek és programajánló. H Í R E K R E G G E L. Nagypénteki keresztutak. A szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián ma délután 3 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy. Mária azt akarja, hogy kövessük a példáját. Természetesen könnyebb mondani, mint megtenni - ilyenkor lehet segítségül hívni a Mindenkor Segítő Szűz Máriát. Ez egy csodálatosan gyönyörű bizánci ikonhoz kötődő ájtatosság, amelyet a nyugati egyház és különösen a Redemptorista rend tett magáévá. Ha még nem.

májusi litánia - Magyar Katolikus Lexiko

A középkor végén kedvelt ájtatosság volt ez: Mária egyes testrészeit köszöntik vele, hiszen Isten Fiával voltak ezek kapcsolatban. Erről az imádságról úgy vélekedtek, mint valami nemzeti imáról és török veszedelem ellen: Ez imádság oly igen kellemetes a Szűz Máriának, hogy megment minden nyomorúságbul és. Mária ehhez az érzelemhez kapcsolódik. Ő tudja, hogy mindennek be kell teljesednie a mi üdvünkért, ő elveszi a maga részét Jézus szenvedéseiből, követvén őt egészen a Golgotáig. Semmi emberinek nem szabad minket visszariasztania Isten felé haladásunkban Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sgitsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabaditója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyitója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek..

Ez a keresztúti ájtatosság Jeso Eszter nagykaposi (Felvidék) fiatal nő tollából született. A keresztút, ahogy egy fiatal érzi. Bevezetés Uram Jézus! Te kereszthalálod árán váltottad meg a világot. Most, hogy ezt az ájtatosságot készülök elvégezni, szívből kérlek, hogy add meg nekem a kegyelmet, hogy úgy imádkozzam végig, hogy az lelki javamra szolgáljon Keresztúti ájtatosság Városlődön Fatimában Mária szájából halljuk e vigasztaló szavakat: Végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik, és Szent Maximilián meg van győződve, hogy biztosan Isten akarata, hogy az Immaculata minden lelket meghódítson Május a Boldogságos Szűz Mária hónapja, régi magyar elnevezését is felidézve a Pünkösd hava. A katolikus hívek számára szorosan hozzátartozik a természet tavaszi megújulásnak legszebb pompáját magával hozó hónaphoz a (hagyományos nevén) májusi vagy pünkösd havi ájtatosság, amellye Régikönyvek, Egy freiburgi, érsekmegyei áldozár - Májusi ájtatosság - Elmélkedések Szüz Mária élete fölött templomi és magánhasználatr

Magyar Katolikus Egyház A rózsafüzér-ájtatossá

Régikönyvek, Egy freiburgi, érsekmegyei áldozár - Májusi ájtatosság - Elmélkedések Szüz Mária élete fölött Ingyenes átvétel országosan +36 1 443-3460. Hűségklub . Régikönyvek webáruház. Hűségklub. Nehéz biztosan és pontosan felelni arra a kérdésre, hogy voltaképp mikor kezdődött. Voltak, akik Nérei Szent Fülöpnek tulajdonították Szűz Mária hónapjának bevezetését (május hava), ezt azonban történelmi adatok nem igazolják. Az azonban megállapítható, hogy már a dominikánus Szent Suso Henrik a 14. században ezt a hónapot úgy ünnepelte, hogy május elején a.

: Lourdes-i ájtatosság - Imakönyv, imafüzet - Lourdes a kegyelmek kiapadhatatlan forrása. Jézus Krisztus vallásának megdönthetetlen igazolása, diadalának hirdetője, hol az Eucharisztia buzgó gyakorlásának világraszóló példája képpen imádattal, és megtisztult lélekkel, felmagasztosulva nap-nap után ezrek veszik magukhoz Isten testét és vérét Szűz Mária kegyképének meglátogatása, üdvözlése benn a kápolnában, majd újra visszamennek az ősi, volt premontrei templomba, és ott fejezik be a búcsújárás áhítatát. A liturgia nyelve itt a magyarlakta területek miatt teljesen magyar. A hívek gyönyörűen éneklik ősi búcsús énekeiket Ájtatosságok: szombaton 17.00 Fatimai ájtatosság a szabadtéri oltárnál; 19.30-tól Mária-köszöntő a kegytemplomban; 22.00 gyertyás rózsafüzér a stációk mentén; vasárnap 9.00 körmenet a Székesegyháztó A Paraklisz kérő ájtatosság a boldogságos Szűz Máriához. Betegségben, bajban, szorongatott állapotban végzendő szertartás. Közösségünk a Paraklisz szertartását a magyar nemzet megújulásáért ajánlja fel. Az ájtatosság keretében, Demkó Balázs paróchus beszél Szűz Mária alakjáról, misztériumáról

Ima album / SZOLGÁLÓ hittan - katolikus lelkiségi honla

A Mária-kápolnában Réthy atya lebontatta a márvány ol­tárt, s az új liturgikus előírások szerint szembemiséző oltárt állíttatott. A régi márványoltár a Mária szoborral együtt kikerült a hátsó udvarba, a templom falához, ahol búcsú és körmenetek alkalmával használták Október első vasárnapja - Terménybetakarítási ájtatosság • okt. 17. Október harmadik vasárnapja - Missziós vasárnap • nov. 14. Évközi 33. vasárnap - Szegények világnapja Országos gyűjtések: • febr. 28. Február utolsó vasárnapja - Katolikus iskolák javára Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony. 16,30 Októberi ájtatosság 17,00 + Bartalos és Orbán család + tagjai + Méhes Mária. Péntek, X. 7. Rózsafüzér Királynője - elsőpéntek 8,30 Saját széndékra 16,30 Októberi ájtatosság 17,00 + Eckstein Aollónia + Szabó Vince, neje Mária, + Nagy Péter, neje Etelk A KERESZTÚT ÁLLOMÁSAI. Elmélkedések az Igaz Élet Istenben üzenetek alapján. Jézus mondja: Én Isten vagyok, teremtmény, légy ott Keresztutam Állomásainál. Csak Énrám vágyakozz minden Állomásnál, ott állok minden Állomásnál

Ájtatosság május hava minden napjára - gloria

Doroszló - Szentkút. Április 14. ELSŐSZOMBATI engesztelő ájtatosság. Június 5. szombat. A hónap első szombatja, a Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének a napja. - A Szűzanya 1925. XII. 10: Ponte vedrában Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így szólt: Hirdesd nevemben a világnak. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT. (Egyházi év szabályai 27,28) Két főünnepet tartunk meg ebben az időszakban: március 19-ét (Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese) és március 25-ét (Urunk születésének hírüladása - Gyümölcsoltó Boldogasszony) A Mária Rádió ökumenikus imádsága kereszténységünkért 07:10 Napindító Archívum Reggeli magazinműsor Lépes Lóránt atyával 08:25 A Mi Rádiónk hírei Archívum Hírek a Mária Rádióról 08:30 Aktuális Archívum Adventi ájtatosság 08:55 Hírpercek Archívum A Mária Rádió rövid hírei 09:00 Hírek a Vatikánból Archívu CD. GYÁSZMISE Kezdőének: 235. ének 1.vsz. Adj irgalmat Uram Irgalmazz. Válaszos Zsoltár: 450. A. ének. Felajánlás: 235 ének 3.vsz. Adj irgalmat. Szentkúti ének. Ájtatosság Mária szent szívéhez. 214 x 144 (4) 390 89/B. 434-84/B/047 Legújabb szentkúti énekek Egyházmegyei jóváhagyással Kiadja: Némedi Jánosné. Feuer-nyomda, Félegyháza. Első ének. Egy kesergő nő sóhaja katona- férje után. Dallama: Oh bűnös miért nem sírsz Szűz Mária méhe gyümölcse. 207 x.

Hét Mária ünnepünk közül ez az egyetlen, amelyet a Kárpát-medencében mindenhol megtartott a magyarság. A népi hagyomány egyes helyeken úgy tartja, hogy aki ezen a napon ezer Üdvözlégy-et elimádkozik, annak teljesül a jóravaló kívánsága A váci Hétkápolna búcsúnapja: szeptember 12. Ilyenkor több ezren zarándokolnak városunkba a kegyhelyhez Szûz Mária tiszteletére, még a határon túlról is nagyon sokan érkeznek. Szentmisék a búcsú alkalmából: szombaton 18.00 a szabadtéri oltárnál; 24.00 a kegytemplomban; vasárnap 8.00 görög-katolikus liturgia a kegytemplomban; 10.00 a szabadtéri oltárnál; 17.00. 19 óra - Rózsafüzér ájtatosság a Mária-parkban és szentségimádás bolgár nyelven. Szeptember 7., csütörtök 9 óra - Szentmise bolgár nyelven 10 óra - Szentmise bolgár nyelven 11 óra - Szentmise bolgár nyelven 13 óra - Görög katolikus szent liturgia 14 óra - Keresztúti ájtatosság bolgár nyelve